Formularze

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny
Certyfikat potwierdzenia kompetencji językowych (rolę certyfikatu może pełnić także dokument potwierdzający kompetencje językowe taki jak wynik egzaminu TOEFL, certyfikaty British Council, analogiczne certyfikaty dotyczące innych języków)

Formularz stypendysty programu Erasmus+ do złożenia po zakwalifikowaniu się na program  – terminy dostarczenia zgodnie z harmonogramem. UWAGA! Niezłożenie formularza w terminie oznacza wykreślenie z listy zakwalifikowanych

 

Dokumenty po zakwalifikowaniu – przygotowanie do wyjazdu

 

Należy wypełnić Learning Agreement oraz Addendum

Te dokumenty oraz wskazówki dotyczące ich wypełnienia znajdują się na dole strony internetowej:

https://ug.edu.pl/procedura_wyjazdowa_krok_po_kroku

 Podczas mobilności
Change Agreement – ten sam dokument co Learning Agreement
Confirmation of Arrival + Placement Period 
 Praktyka Erasmus+ (aktualne informacje dla wyjazdów 2014-2020) 
Formularz stypendysty
Rozliczenie programu studiów realizowanego za granicą

 

Przykładowe podanie o zgodę na wyjazd