Rozmowy kwalifikacyjne i wyniki rekrutacji

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne w dniach 4 i 5 marca 2024.

 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych do programu Erasmus+ na rok akademicki 2024/25 / Interview schedule in Erasmus+ qualification for the academic year 2024/25


Prosimy być na miejscu 15 minut wcześniej – termin rozmowy może ulec nieznacznemu przesunięciu / Please show up 15 minutes before designated time. The interview might be moved by a couple of minutes

 

 

 

 

 Wyniki kwalifikacji przedstawiono w tabeli niżej. Przypominamy, że należy teraz do 7 marca 2024 złożyć Formularz stypendysty programu Erasmus+, który znajduje się na stronie https://ekonom.ug.edu.pl/web/international/index.html?lang=pl&ao=formularze

 

(spóźnienie nie jest akceptowalne z uwagi na konieczność przekazania dokumentacji). Brak złożenia formularza powoduje wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu.

 

 

Uwaga: formularz stypendysty nie jest tym samym formularzem, co uprzednio składany formularz rekrutacyjny. Osoby, które korzystają ze środków pomocy materialnej dołączają kopię (skan) decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu pomocy materialnej. Formularze należy dostarczyć elektronicznie na adres email: a.niemierko@ug.edu.pl

 

 


Wyniki rekrutacji / recruitment results