Rozmowy kwalifikacyjne i wyniki rekrutacji

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne w dniach 6 i 7 marca. Należy stawić się punktualnie.
Harmonogram rozmów TUTAJ

Wyniki kwalifikacji przedstawiono w tabeli niżej. Przypominamy, że należy teraz do 10 marca 2023 złożyć Formularz stypendysty programu Erasmus+, który znajduje się na stronie https://ekonom.ug.edu.pl/web/international/index.html?lang=pl&ao=formularze

 

(spóźnienie nie jest akceptowalne z uwagi na konieczność przekazania dokumentacji). Brak złożenia formularza powoduje wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu.

 

 

Uwaga: formularz stypendysty nie jest tym samym formularzem, co uprzednio składany formularz rekrutacyjny. Osoby, które korzystają ze środków pomocy materialnej dołączają kopię (skan) decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu pomocy materialnej. Formularze należy dostarczyć elektronicznie na adres email: m.lewiniec@ug.edu.pl

 

 


Wyniki rekrutacji