Erasmus+ outgoing students

 

 

Koordynatorzy programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomicznym

 

Studenci wyjeżdżający (outgoing students) e-mail: erazmuswyjazdyWE@ug.edu.pl

 

Dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG 
- studenci kierunku MSG SS1 i SS2/NS2 specjalności: MM, HZ, studenci MSG SS1 bez specjalności nazwiska A-K

Dr Olga Dębicka 
- studenci kierunku Ekonomia SS1 i SS2/NS2, Kierunku Logistics and Mobility, kierunku MSG specjalności: MEM, MTiHM oraz Projekty w BM oraz studenci MSG SS1 bez specjalności nazwiska L-W

Dr Renata Orłowska   
- studenci International Business SS1 i SS2


 

 

Studenci przyjeżdżający (incoming students) e-mail: erazmusprzyjazdyWE@ug.edu.pl

Dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska    

 

 

Dziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG,