Erasmus+ outgoing students

 

 

Koordynatorzy programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomicznym

 

Studenci wyjeżdżający (outgoing students):

Dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG,    e-mail: joanna.bednarz@ug.edu.pl

Dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG,    e-mail: przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl

Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG,    e-mail: krystyna.zoladkiewicz@ug.edu.pl

Dr Olga Dębicka,    e-mail: olga.debicka@ug.edu.pl 

 

 

Studenci przyjeżdżający (incoming students):

Dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska,    e-mail: a.blajer@ug.edu.pl

 

 

Dziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG,    e-mail: przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl