Co to jest ERASMUS+?

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, którego nadrzędnym celem do dzisiaj pozostał rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami. Programem Erasmus+ objęte są uczelnie oraz ich studenci i pracownicy. Dzięki temu programowi studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą, a uczelnie brać udział w projektach międzynarodowych. Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. Od roku akademickiego 2007/2008 ERASMUS jest częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” na lata 2007-2013, a od roku akademickiego 2013/14 został zastąpiony przez Program ERASMUS+, który zakłada realizację tych samych celów.
 
Studenci Wydziału Ekonomicznych mają okazję podczas studiów poznać lepiej język obcy, ale również inną kulturą i zwiększyć świadomość na temat różnorodności w Europie. W ofercie Wydziału Ekonomicznego UG znajduje się rocznie ponad 180 możliwości wyjazdu do uczelni w 19 krajach europejskich.

Od 1 stycznia 2014 r. funkcjonuje nowy program Erasmus+. Ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W programie ERASMUS+ każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na okres 12 miesięcy (łącznie) na studia i praktyki zawodowe na każdym stopniu studiów.