Koszty Publikacji

The publication cost depends on the particular case of submitting the article for publication, so you are kindly asked to contact the editor in advance. In case of negative review and not publication of this article, the collected fee will not be refunded.

_____________________

Wysokość kosztu publikacji zależy od konkretnego przypadku zgłoszenia artykułu do publikacji, dlatego uprzejmie prosi się o wcześniejszy kontakt z redakcją. W przypadku negatywnej recenzji i nieopublikowania z tego tytułu zgłoszonego artykułu, pobrana opłata nie podlega zwrotowi.