To Authors, Reviewers, and Readers


The Research Journal of the University of Gdańsk: Transport Economics and Logistics, which has been in continuous publication since 1971,  has now taken up a new challenge. The journal has already achieved recognition throughout Poland; thus, it has been decided that internationalization offers new opportunities. This move brings with it many changes. We have started to prepare a new English version of the journal that will meet international standards. Inter alia, we will implement an Open Journal System, DOIs, and external data bases. Hitherto, the journal has been listed on Index Copernicus, and all articles are available on the journal web page or through BazEkon. However, our aim is to be listed in international databases, such as WoS, Ebsco, Scopus, and others. In this context, as Editor-in-Chief, I would like to invite authors to submit manuscripts on the range of topics covered by our journal. This invitation is also addressed to reviewers who are willing to cooperate with us in order to enhance the journal’s international standing. Finally, readers are welcome to visit our editorial system to download archives as well as to learn about our most recent publications.

Sincerely,
Cezary Mańkowski
Editor-in-Chief

__________________________

 

Szanowni  Państwo,

 pozwólcie proszę, że jako redaktor naczelny „Zeszytu Naukowego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu
i Logistyka” zwrócę się do Państwa z następującym przesłaniem.

    Nasze czasopismo, znane ze swojej tradycji wydawniczej oraz dbania o poziom merytoryczny, zawsze starało się być czasopismem przyjaznym dla Autorów i otwartym na nowe wyzwania. Dlatego też, dziękując za dotychczasową współpracę, pragnę jednocześnie zaprosić Państwa do udziału w działaniach rozwojowych.
    Analiza obecnej sytuacji wskazuje, że dalszy rozwój czasopisma może odbywać się drogą jego umiędzynarodowienia, zwiększenia cytowalności, przejścia na publikację w języku angielskim, zapraszania zagranicznych Autorów oraz Recenzentów do współpracy. Podjęcie się tych niełatwych i wymagających wielkiego wysiłku wyzwań w kontekście aktualnych kryteriów oceny czasopism krajowych przyniosłoby stosunkowo niewielki efekt uzyskania dwóch dodatkowych punktów i jednocześnie pozostania podatnym na ciągłą zmienność ministerialnych kryteriów oceny czasopism z Listy B. Dlatego też, strategicznym celem powyższych działań jest zaklasyfikowanie się na Listę A i uzyskanie przynajmniej minimalnej dla tej grupy czasopism liczby 15 punktów oraz współczynnika wpływu.
    Realizacja powyżej zarysowanego celu nie będzie jednak możliwa bez Państwa udziału jako Autorów. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przysyłanie artykułów w języku angielskim (menu boczne/Editorial Requirements). Zdaję sobie sprawę, że moja prośba będzie wymagać zwiększonego wysiłku, za który proszę już teraz przyjąć serdeczne podziękowanie, ale który, o czym jestem przekonany, przyniesie również korzyści dla Państwa jako stałych Autorów przyszłościowego czasopisma z tradycją.

Łączę pozdrowienia,
Cezary Mańkowski