Research Journal of the University of Gdańsk (ISSN 2544-3224, e-ISSN 2544-3232)

 Published continuously since 1971, from 2012 – quarterly


Since 1971, The Research Journal of the University of Gdańsk: Transport Economics and Logistics has been a worthy successor to  The Research Journal of the University of Gdansk: Economics of Inland Transportation. As a result of systemic transformation, for several years many articles on logistics and transport economics have been published in the journal that offer the results of research into the substantive changes that have occurred, considering them not from the perspective of a single mode of transport, but looking at more holistic solutions offered by transport economics and logistics. To reflect the changes, the new subtitle Transport Economics and Logistics appeared in the journal in 2012. Currently, the journal publishes original articles on transportation, logistics, and forwarding issues from the point of view of economics, and especially articles on the market, efficiency, functionality, management, infrastructure, modeling, analysis, strategy, cases, concepts, methods, and instruments. These issues are allocated to several research areas, specifically transport economics, the transportation market, forwarding and logistics services, modeling logistics processes and systems, and the development and functioning of transport and logistics systems. These subjects are reflected in the special titles of individual numbers of the journal. The Research Journal of the University of Gdańsk: Transport Economics and Logistics is published by the Faculty of Economics, and is edited by representatives of five Departments of Transportation and Logistics.

_______________________


Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka

(Ukazuje się od 1971 r. Od 2012 r., od nr 42- kwartalnik, w tym jeden numer w roku w języku angielskim)


Czasopismo znajduje się w następujących bazach pełnotekstowych i indeksacyjnych:
- POL-index
- BazEkon,
- Index Copernicus


LISTA B - 8 punktów (2016 r.)

Z przyjemnością informujemy, że Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka pozytywnie przeszły proces ewaluacji Index Copernicus, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 51.29 pkt. (2014), 64.50 pkt.(2015). Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: TUTAJ


Konsekwentnie dążymy do umiędzynarodowienia czasopisma, z celem wejścia na listę A, dlatego też zapraszamy do składania artykułów w j. angielskim, które będą opublikowane w wydaniach w całości anglojęzycznych.


 
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" stanowią (od nr 42/2012) merytoryczną kontynuację dotychczas wydawanych od 1971 r. "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" przy zachowaniu ciągłość numeracji.