Redaktorzy tematyczni

 

Nazwisko i imię

Tytuł, stopień naukowy

Afiliacja

E-mail

Zakres tematyczny

Monika Bąk

Prof. ndzw. UG
dr hab.

Uniwersytet Gdańskimonika.bak@ug.gda.plEkonomika transportu i systemy transportowe
Andrzej Letkiewicz

Prof. ndzw. UG
dr hab.

Uniwersytet Gdański ekoalt@ug.gda.plEkonomika i funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych
Mirosław Chaberek

Prof. zw.dr hab.

Uniwersytet Gdańskimiroslaw. chaberek@univ.gda.plLogistyka
Danuta Rucińska

Prof. zw. dr hab.

Uniwersytet Gdańskiekodr@univ.gda.plEkonomika transportu i rynek usług transportowy
Ryszard Rolbiecki

Prof. ndzw. UG
dr hab.

Uniwersytet Gdańskirychur@panda.bg.univ.gda.pl

Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju 

 

Redaktor Statystyczny

Nazwisko i imię

Tytuł, stopień naukowy

Afiliacja

E-mail

Leszek Reszka

Doktor

Uniwersytet Gdańskileszek.reszka@univ.gda.pl

 

Redaktorzy Językowi są wyznaczani przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (http://www.wyd.ug.edu.pl)