Numery archiwalne (download)

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych, cz. IX, nr 38/2009

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych, cz. IX, nr 39/2010

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych, cz. X, nr 40/2011

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Funkcjonowanie
i Rozwój Transportu, nr 41/2011

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych, cz. XI, nr 42/2012

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Współczesne Problemy Rozwoju Transportu Zrównoważonego, nr 43/2012

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Strategiczne Problemy Rozwoju i Funkcjonowania Transportu w Unii Europejskiej w XXI wieku, nr 44/2012

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Integracja Transportu Pasażerskiego w Unii Europejskiej, nr 45/2012 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XII, nr 46/2013

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Aktualne problemy Transportu i Logistyki, nr 47/2013 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Aktualne problemy Transportu i Logistyki, nr 48/2013

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Infrastruktura Transportu a Konkurencyjność Gospodarcza, nr 49/2014  

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Wybrane problemy gałęzi transportu, nr 50/2014

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIII, nr 51/2014

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Europejski Transport i Rynek Usług Transportowych, nr 52/2014

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Przedsiębiorstwa Transportowe - Funkcjonowanie i Rozwój, nr 53/2014

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Wybrane Problemy Systemów Transportowych w Drugiej Dekadzie XXI wieku, nr 54/2015

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Rozwój transportu w świetle współczesnych wyzwań, nr 55/2015

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIV, nr 56/2015

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Ekonomika Transportu i Rynek Usług Transportowych, nr 57/2015

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XV, nr 58/2016

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Wyzwania rozwoju transportu. Polityka-Przedsiębiorstwo-Technika, nr 59/2016

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 1, nr 60/2016

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Ekonomika Transportu i Rynek Usług Transportowych, nr 61/2016

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe,  nr 62/2017

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2, nr 63/2017

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Ekonomika transportu. Kierunki współczesnych badań (Zeszyt Jubileuszowy), nr 64/2017

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XVI, nr 65/2017

Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics. Modelling of logistics processes and systems, part XVII. Vol. 66/2017

Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics.  Transport Development Challenges in the 21 Century - Multidimensional Approach. Vol. 67/2017

Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics. Modelling of logistics processes and systems, part XVIII. Vol. 68/2017
Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics. Transport development and performance in relation to the idea of sustainable development, part III. Vol. 69/2017