Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (ISSN 2544-3224, e-ISSN 2544-3232)

 


Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka

(Ukazuje się od 1971 r. Od 2012 r., od nr 42- kwartalnik, w tym jeden numer w roku w języku angielskim)


[Research Journal of the University of Gdansk. Transport Economics and Logistics]

Published continuously since 1971. From 2012 – quarterly, one publication by year in English


Czasopismo znajduje się w następujących bazach pełnotekstowych i indeksacyjnych:
- POL-index
- BazEkon,
- Index Copernicus


LISTA B - 8 punktów (2016 r.)

Z przyjemnością informujemy, że Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka pozytywnie przeszły proces ewaluacji Index Copernicus, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 51.29 pkt. (2014), 64.50 pkt.(2015). Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: TUTAJ


Konsekwentnie dążymy do umiędzynarodowienia czasopisma, z celem wejścia na listę A, dlatego też zapraszamy do składania artykułów w j. angielskim, które będą opublikowane w wydaniach w całości anglojęzycznych.


 
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" stanowią (od nr 42/2012) merytoryczną kontynuację dotychczas wydawanych od 1971 r. "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" przy zachowaniu ciągłość numeracji.