Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 312, telefon: 058-523-1179, e-mail: paczoski@gnu.univ.gda.pl
Katedra Ekonomiki Transportu
stanowisko: prof. UG, pok: 201A, telefon: 58-523-1281, e-mail: bpawlowska@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: st. wykładowca, pok: 312, telefon: 058-523-1179, e-mail: gp558@wp.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: st. wykładowca, pok: 309, telefon: 058-523-1334, e-mail: w.polak@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 206, telefon: 058 523-1346, e-mail: poszewiecki@panda.bg.univ.gda.pl