dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1246
nr pokoju:
339
WWW:
Inne funkcje:

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich "Nasze Studia" 

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/about/editorialTeam

Studia stacjonarne i niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

p. 339

wtorek 13.00-13.30

środa 13.00-14.00

najbliższe konsultacje na studiach zaocznych: 14.12 - 11.00-11.45, 21.12 - 9.00-9.45