O Zakładzie

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel.   058 523 13 84
fax.  058 523 13 84

e-mail:
ekhz@panda.bg.univ.gda.pl

 

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (MSE) powstał w 1970 r. w ramach utworzonego wówczas Instytutu Handlu Zagranicznego UG. Jest on organizacyjną kontynuacją istniejącej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie od 1968 r. Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (powołanej m.in. w związku z utworzeniem wówczas kierunku studiów: ekonomika handlu zagranicznego).

Pierwszym Kierownikiem Zakładu w latach 1970-1972 był prof. zw. dr hab. Stanisław Ładyka (odszedł do SGPiS/SGH w Warszawie). W latach 1974-2008 kierował Zakładem prof. zw. dr hab. Antoni Makać (odszedł na emeryturę). Od 2008 r. Kierownikiem Zakładu jest prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych prowadzi zajęcia na wszystkich stopniach studiów zarówno dla całego Wydziału Ekonomicznego, jak i dla specjalności działających w ramach Instytutu Handlu Zagranicznego (handel zagraniczny, marketing, finanse międzynarodowe i bankowość, international business), a także na innych wydziałach UG (np. Wydział Filologiczny).

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące podstawowe wykłady i ćwiczenia:

 

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (I i II),
 • International Economic Relations,
 • Handel światowy,
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej,
 • Globalisation and regionalisation of the world economy,
 • Globalizacja i zarządzanie międzynarodowe,
 • Koniunktura gospodarcza,
 • Entrepreneurship,
 • External Relations of the European Union,
 • Otoczenie międzynarodowe firmy,
 • Gospodarka chińska,
 • Gospodarka rosyjska.

Ponadto Zakład MSE prowadził i prowadzi wiele wykładów do wyboru zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Są to m.in.:

 • Innowacyjność i polityka innowacyjna,
 • Sprawiedliwy handel a luka rozwojowa,
 • European Union enlargement – doing business in Poland,
 • Tourism and hospitality management,
 • Project management - in search of management,
 • Baltic economic cooperation,
 • Australia - your partner in business,
 • External economic relations of the European Union,
 • Migration management,
 • Cultural differences in business,
 • Dealing room,
 • External Relations of the European Union.

Zakład prowadzi również liczne seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych oraz doktorskie na studiach doktoranckich.

Od wielu lat doskonale układa się współpraca Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. To głównie z inspiracji pracowników Zakładu MSE Instytut Handlu Zagranicznego nawiązał bardzo liczne kontakty z uczelniami w Europie i na innych kontynentach umożliwiając studentom i pracownikom wyjazdy na studia i wykłady za granicą.