Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: adiunkt, pok: 121, telefon: 058-523-1225, e-mail: ekoaz@univ.gda.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: prof. UG, pok: 204, telefon: 058-523-1236, e-mail: jacek.zaucha@gmail.com
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 111, telefon: 58-523-1260, e-mail: mmmzzz@op.pl
Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 215, telefon: 058-523-1226, e-mail: a.zielinska@ug.edu.pl