dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  

---------- KONSULTACJE w pok. 315 PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIE DLA STUDENTÓW, dla których wykładowca prowadzi zajęcia dydaktyczne !!! ------------

studia stacjonarne
poniedziałek
 (I tydzień) - godz. 10.00-11.00
wtorek (II tydzień) - godz. 14:30-15:15
czwartek - godz. 17.00-17:30 

konsultacje w sesji egzaminacyjnej
28.01.2019 (poniedziałek) - godz.10.00-11:00
04.02.2019 (poniedziałek) - godz.10.00-11.00

studia niestacjonarne
20.10 - 11.00-11.30
15.12 - 13.00-13.30
27.01 - 13.00-13.30

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   

--- informacja o dyżurach dziekańskich na stronie WE w zakładce Władze Wydziału
(http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=wladze_wydzialu)

Drodzy Studenci: proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00