dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  

---------- KONSULTACJE w pok. 315 PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIE DLA STUDENTÓW, dla których wykładowca prowadzi zajęcia dydaktyczne !!! ------------

s t u d i a   s t a c j o n a r n e
poniedziałek (I tydzień) 11.15-11.45
poniedziałek (II tydzień) 13.00-13:30 
środa             13.00-13.30 oraz 15:00-15:30

s t u d i a   n i e s t a c j o n a r n e
26.10.2019 - godz. 13.00-13.30
14.12.2019 - godz. 13.00-13.30

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM
Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   S E S J I   
E G Z A M I N A C Y J N Y C H

Drodzy Studenci: 
proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00