dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  

---------- KONSULTACJE w pok. 315 PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIE DLA STUDENTÓW, dla których wykładowca prowadzi zajęcia dydaktyczne !!! ------------

konsultacje w semestrze letnim
poniedziałek  11:00 - 12:00
czwartek 17:00 - 17:30

W DNIACH 21, 24, 26 i 28 maja KONSULTACJE ODWOŁANE ! 

studia niestacjonarne
10 marca - 13.00-13.30
7 kwietnia - 11.00-11.30
26 maja - 9.15-9.45

--- informacja o dyżurach dziekańskich na stronie WE w zakładce Władze Wydziału