dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  

---------- KONSULTACJE w pok. 315 PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIE DLA STUDENTÓW, dla których wykładowca prowadzi zajęcia dydaktyczne !!! ------------

studia stacjonarne 
poniedziałek 12:00-13:00 
środa 11:30-12:00

studia niestacjonarne
9 marca ⋅ godz. 13:00-13:30
30 marca ⋅ godz. 13:00-13:30
25 maja ⋅ godz. 13:00-13:30

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   

--- informacja o dyżurach dziekańskich na stronie WE w zakładce Władze Wydziału
(http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=wladze_wydzialu)

Drodzy Studenci: 
proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00