dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  

---------- KONSULTACJE w pok. 315 PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIE DLA STUDENTÓW, dla których wykładowca prowadził zajęcia dydaktyczne !!! ------------

URLOP WYPOCZYNKOWY od 19.07 do 2.09

na konsultacje ZAPRASZAM W SESJI POPRAWKOWEJ

03.09.2018 - godz. 10.00-11.00
10.09.2018 - godz. 10.00-11.00

--- informacja o dyżurach dziekańskich na stronie WE w zakładce Władze Wydziału