dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

--------------------------------------------------

Strategie przedsiębiorstwa
Zarządzanie strategiczne w biznesie ekologicznym