dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

-  dla studentów studiów stacjonarnych

poniedziałek, II tydzień - godz. 14:00-14:30 (MS Teams)
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Udział w konsultacjach tylko z domeny ug.edu.pl

wtorek, I tydzień - godz. 13:15-14:00 (WE, pok. 315)

środa I i II tydzień - godz. 13:30:14:30 (MS Teams)

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Udział w konsultacjach tylko z domeny ug.edu.pl

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie konsultacje w formie online.

- dla studentów studiów niestacjonarnych

5 marca 2022r., godz. 12:30 -13:00 (WE, p. 315)

3 kwietnia 2022r., godz. 14:00-14:30 (MS Teams)
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Udział w konsultacjach tylko z domeny ug.edu.pl

21 maja 2022r., godz. 9:00-9:45 (MS Teams)
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Udział w konsultacjach tylko z domeny ug.edu.pl

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie konsultacji w formie online.

======================================================

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM  
Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   S E S J I   E G Z A M I N A C Y J N Y C H ,  
P R Z E R W   M I Ę D Z Y S E M E S T R A L N Y C H   
I   I N N Y C H   D N I  W O L N Y C H (określonych w Harmonogramie roku akademickiego)

INFORMACJA NA STRONIE: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie dyżuru w formie online.
======================================================

Drodzy Studenci 
Proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00