dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  dla studentów studiów stacjonarnych

wtorki - godz. 09:00-09.45
We wtorki konsultacje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie spotkania online.

środa - godz. 13:30-15:00
konsultacje w pok. 315

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  dla studentów studiów niestacjonarnych

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl
27.11.2021 - godz. 16:30-17:00 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
08.01.2022 - godz. 11:15-12:00 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie spotkania online.

======================================================

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM  
Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   S E S J I   E G Z A M I N A C Y J N Y C H ,  
P R Z E R W   M I Ę D Z Y S E M E S T R A L N Y C H   
I   I N N Y C H   D N I  W O L N Y C H (określonych w Harmonogramie roku akademickiego)

Dyżury odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl
czwartki, godz. 15:30-16:30 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie spotkania online.

oraz
06.11.2021 - godz. 11.00-11:30 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
20.11.2021 - godz. 11:15-12:00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
19.12.2021 - godz. 09:15-09:45 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
22.01.2022 - godz. 14:30-15:15 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie spotkania online.

======================================================

Drodzy Studenci 
Proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00