dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1113
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
338
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne - zajęcia dodatkowe

Osoby, które chcą nadrobić punkty w związku z nieobecnością na zajęciach case’owych mogą to zrobić w ramach zajęć dodatkowych, które odbędą się 18 listopada 2019r. w godz. 8.00-9.45 oraz 11.30-13.00 (godzina do wyboru) w sali C303. 

Obowiązuje case załączony w "Materiałach dla studentów".

Proszę przygotować się z zagadnień:

- struktura organizacyjna

- formy i strategie wejścia na rynki zagraniczne

- 5 sił Portera na rynku kawiarni w Polsce i w Europie.

 Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne - harmonogram


30HZ/31HZ

21.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

28.10- case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

30.10 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

4.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

MEM

23.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

6.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

13.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

20.11- case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (8:00, sala C303)

MTiHM

23.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

30.10- case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil(13:30, sala C204)

6.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

13.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

FMiB

24.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

6.11 - case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil(13:30, sala C303)

7.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

14.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

PwBM

24.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

7.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

13.11 - case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil(13:30, spotykamy się przy portierni)

14.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

MM

23.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta (godz. 11.30, C201)

24.10 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

7.11 - case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

14.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

 

Zajęcia dodatkowe (dla nieobecnych na zajęciach case’owych i chcących odrobić)

18.11, godz 8.00-9.30 oraz 11.30-13.00, C303 - na obu zajęciach będzie realizowany dodatkowy case (Case V Costa). Wybór godziny dowolny.

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- studia zaoczne

26.10 - Przygotować jeden przykład nieudanego umiędzynarodowienia/wejścia na nowy rynek wybranych przedsiębiorstw (podać główne przyczyny niepowodzenia) à w skrócie opowiedzieć

 

27.10 - case - dostępny w "Materiałach dla studentów"

23.11 - 8.30 - 9.30 - kolokwium + egzamin, sala B408

Program - wykład

Strategiczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Zarządzanie korporacjami transnarodowymi

Formy umiędzynarodowienia i międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw

Standaryzacja i adaptacja działalności KTN

Struktury organizacyjne i modele działania

 

Program - ćwiczenia

1. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw

2. Korporacje transnarodowe

3. Studium przypadku: Wybór strategii działania przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym

 

Literatura do wykładów

1. J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, r. 4.3, 6, 7, 8, 10, 12

2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007

3. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007

4. K. Obłój, A Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 2014

5. R. Koszewski, Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji polskiego eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

+ literatura dodatkowa

 

Ocena

Egzamin końcowy:              w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena z ćwiczeń:                 kolokwium w formie pisemnej (50%),

                                            aktywność na zajęciach (50%).

 

 

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym -studia dzienne

 

Program - wykład

Strategiczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Teorie działania i wzrostu firm międzynarodowych

Strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Zarządzanie korporacjami transnarodowymi

Formy umiędzynarodowienia i międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw

Standaryzacja i adaptacja działalności KTN

Logistyka i łańcuchy dostaw

Struktury organizacyjne i modele działania

 

Program - ćwiczenia

1. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw

2. Korporacje transnarodowe

3. Studium przypadku: Wybór strategii działania przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym

4. Studium przypadku: Strategie umiędzynaradawiania w obszarze badan i rozwoju przedsiębiorstwa

5. Studium przypadku: Łańcuch dostaw jako kluczowy obszar zarzadzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych

6. Studium przypadku: Struktury organizacyjne i uwarunkowania kulturowe

 

Literatura do wykładów

1. J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012

2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007

3. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007

4. K. Obłój, A Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 2014

5. R. Koszewski, Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji polskiego eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

+ literatura dodatkowa

 

Ocena

Egzamin końcowy:              w formie testu wielokrotnego wyboru.

                                               (21 listopada, czwartek, 17.00 )

Ocena z ćwiczeń: kolokwium w formie pisemnej (50%),

                                               (19 listopada, wtorek, 15.15 )

                                                aktywność na zajęciach (50%).

Każde studium przypadku - max. 10%

maksymalnie 5% za pracę grupową

maksymalnie 5% za pracę indywidualną

UWAGA! Wejściówki!

Nieobecność = 0 pkt.

1 dopuszczalna nieobecność (do odrobienia na dodatkowych zajęciach).

Brak możliwości poprawiania studium przypadku

 

Literatura do ćwiczeń

J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, r. 5-9, 12, 15

+ literatura dodatkowa

 

Praca domowa

1         Przeczytać rozdział 7 (Rymarczyk),

2         E. Duliniec, Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione, "Gospodarka Narodowa, 5-6 (237-238) Rok LXXX/XXI maj-czerwiec 2011 s. 1-20 - czynniki wypychające, przyciągające i interaktywne

3         Rozdział 3, K. Obłój, A. Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe - Motywy internacjonalizacji wg. Dunninga

4         Przygotować jeden przykład nieudanego umiędzynarodowienia/wejścia na nowy rynek wybranych przedsiębiorstw (podać główne przyczyny niepowodzenia) à w skrócie opowiedzieć

5         Przeanalizować top 100 MNCs z World Investment Report (UNCTAD) za lata 2012, 2015, 2018 - jakie zmiany, kraje, branże?

IB
Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
Kuturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
seminarium licencjackie / magisterskie
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
BCS