dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1113
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
338
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Egzaminy dla studiów zaocznych: KULTUROWE UWARUNKOWANIA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO (godz. 10.00) oraz ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM (godz. 11.00) odbędą się 15 czerwca 2019 r., w sali C301. W tym samym czasie odbędą się egzaminy poprawkowe dla studentów studiów dziennych.


Egzamin da studiów dziennych: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM odbędzie się 12 czerwca (środa) o godz. 11.00 w Auli B.KULTUROWE UWARUNKOWANIA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

Na kolejnych zajęciach: prezentacja wybranej osoby/osób z grupy "narodowej" ( 10 min) - komunikacja rynkowa (reklamy):

 • Sposób budowania i prezentacji przekazów reklamowych. Zachowania konsumpcyjne, promowane produkty, ograniczenia prawne/kulturowe/religijne.
 • Z identyfikacją wysoko/niskokontekstowości.
 • Z podaniem przykładów, krótkich scenek, filmików.
 • Z nawiązaniem w uzasadnionych przypadkach do wyników analizy modeli: Hofstede, mapy Mole’a, WVS, GLOBE.
 • Bez wydruków - prezentacje będą oceniane na zajęciach.
 • Liczyć się będzie opracowanie merytoryczne, trafność wniosków i doboru argumentów, jakość przygotowania i prezentacji.

Na kolejnych zajęciach: prezentacja wybranej osoby/osób z grupy "narodowej" ( 10 min) - rola kobiet i religii w biznesie:

 • Identyfikacja wpływu religii/tradycji na zachowania w biznesie.
 • Wpływ religii na gospodarkę, wartość pracy w życiu jednostki, sposób prowadzenia biznesu.
 • Role społeczne kobiet a biznes. Aktywność zawodowa kobiet, obejmowanie stanowisk kierowniczych, styl męski i żeński w prowadzeniu biznesu. 
 • Czym jest równouprawnienie w danym kraju.
 • Z podaniem przykładów, argumentów.
 • Ze wskazaniem, które z tych z reguł religijnych są z kolei widoczne w modelach: Hofstede, mapy Mole’a, WVS, GLOBE.
 • Bez wydruków - prezentacje będą oceniane na zajęciach.
 • Liczyć się będzie opracowanie merytoryczne, trafność wniosków i doboru argumentów, jakość przygotowania i prezentacji.

 KULTUROWE UWARUNKOWANIA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO - studia zaoczne 1 czerwca

Na kolejnych zajęciach: prezentacja wybranej osoby/osób z grupy "narodowej" ( 15 min) - komunikacja interpersonalna i rynkowa:

 • Identyfikacja stylów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Sposób budowania i prezentacji przekazów reklamowych. Zachowania konsumpcyjne, promowane produkty, ograniczenia prawne/kulturowe/religijne.
 • Z identyfikacją wysoko/niskokontekstowości.
 • Z podaniem przykładów, krótkich scenek, filmików.
 • Z nawiązaniem w uzasadnionych przypadkach do wyników analizy modeli: Hofstede, mapy Mole’a, WVS, GLOBE.
 • Bez wydruków - prezentacje będą oceniane na zajęciach.
 • Liczyć się będzie opracowanie merytoryczne, trafność wniosków i doboru argumentów, jakość przygotowania i prezentacji.

Na kolejnych zajęciach: prezentacja wybranej osoby/osób z grupy "narodowej" ( 10 min) - rola kobiet i religii w biznesie:

 • Identyfikacja wpływu religii/tradycji na zachowania w biznesie.
 • Wpływ religii na gospodarkę, wartość pracy w życiu jednostki, sposób prowadzenia biznesu.
 • Role społeczne kobiet a biznes. Aktywność zawodowa kobiet, obejmowanie stanowisk kierowniczych, styl męski i żeński w prowadzeniu biznesu. 
 • Czym jest równouprawnienie w danym kraju.
 • Z podaniem przykładów, argumentów.
 • Ze wskazaniem, które z tych z reguł religijnych są z kolei widoczne w modelach: Hofstede, mapy Mole’a, WVS, GLOBE.
 • Bez wydruków - prezentacje będą oceniane na zajęciach.
 • Liczyć się będzie opracowanie merytoryczne, trafność wniosków i doboru argumentów, jakość przygotowania i prezentacji.

Na kolejnych zajęciach: symulacje negocjacji dla grup "narodowych":

 • Identyfikacja stylów negocjacyjnych w oparciu o wiarygodne źródła.
 • Przy uwzględnieniu wcześniejszych wyników badań kultury i stylów komunikacyjnych.
 • Z wykorzystaniem wiedzy z badań: Mole, Gesteland.
 • Przebieg zajęć: podanie zagadnienia do negocjacji, czas na przygotowanie grupy (ok. 10 min.), przeprowadzenie negocjacji, dyskusja.
 • W negocjacji mogą uczestniczyć wszyscy bądź wybrani przedstawiciele grupy. W zależności od struktur negocjacyjnych i stylów poszczególnych kultur.


KULTUROWE UWARUNKOWANIA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO - studia dzienne

Na kolejnych zajęciach: prezentacja wybranej osoby/osób z grupy "narodowej" ( 10 min):

 • Identyfikacja stylów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • W oparciu o podział elementów komunikacji z wykładu.
 • Z identyfikacją wysoko/niskokontekstowości.
 • Z podaniem przykładów, krótkich scenek filmików.
 • Z nawiązaniem w uzasadnionych przypadkach do wyników analizy modeli: Hofstede, mapy Mole’a, WVS, GLOBE.
 • Bez wydruków - prezentacje będą oceniane na zajęciach.
 • Liczyć się będzie opracowanie merytoryczne, trafność wniosków i doboru argumentów, jakość przygotowania i prezentacji.

Na kolejnych zajęciach: symulacje negocjacji dla grup "narodowych":

 • Identyfikacja stylów negocjacyjnych w oparciu o wiarygodne źródła.
 • Przy uwzględnieniu wcześniejszych wyników badań kultury i stylów komunikacyjnych.
 • Z wykorzystaniem wiedzy z badań: Mole, Gesteland.
 • Przebieg zajęć: podanie zagadnienia do negocjacji, czas na przygotowanie grupy (ok. 10 min.), przeprowadzenie negocjacji, dyskusja.
 • W negocjacji mogą uczestniczyć wszyscy bądź wybrani przedstawiciele grupy. W zależności od struktur negocjacyjnych i stylów poszczególnych kultur.

KULTUROWE UWARUNKOWANIA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

Na kolejnych zajęciach: prezentacja wybranej osoby/osób z grupy "narodowej" ( 20 min):

 • Identyfikacja kulturowa wybranego przez grupę kraju na podstawie modeli kultury.
 • Na podstawie Hofstede, mapy Mole’a, WVS, GLOBE.
 • Analiza podobieństw i różnic w modelach z uwzględnieniem specyfiki badanych obszarów.
 • Z przykładami i argumentami potwierdzającymi/zaprzeczającymi wynikom analizy!
 • bez zbędnego wchodzenia w obszary późniejszych prezentacji (komunikacji, reklam, roli religii i kobiet w biznesie.
 • Bez wydruków - prezentacje będą oceniane na zajęciach.
 • Liczyć się będzie opracowanie merytoryczne, trafność wniosków i doboru argumentów, jakość przygotowania i prezentacji.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM

Cele przedmiotu

}   Zastosowanie w praktyce wiedzy z zakresu mzzl

}   Zdobycie umiejętności ewaluacji proponowanych strategii mzzl

}   Interpretacja mzzl w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym

}   Nauka współpracy w grupie i umiejętności prezentowania własnych myśli i poglądów

ECTS - 2 pkt.  (wykład + ćwiczenia)

 Harmonogram wykładów

u  16.04 Wprowadzenie, czym jest HRM

u  30.04 Specyfika międzynarodowego HRM, etapy procesów personalnych

u  07.05 Getting prepared for interview and writing CV (G)

u  14.05 Modele międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi

u  21.05 Zarządzanie zmianą (G)

u  28.05 Remote management (G)

u  04.06 Funkcjonowanie ekspatriantów w strukturach korporacji międzynarodowych

Literatura podstawowa

u  J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. UE, Poznań 2010

u  S. Białas, Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2013

u  A. Pocztowski (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

u  T. Falencikowski (red.), Działania współczesnych przedsiębiorstw, WSB, Gdańsk 2011

u  D.R. Briscoe, S. Schuler, L. Claus, International Human Resource Management, 2011 


EGZAMIN: 12 CZERWCA, godz. 11.00, Aula B

Obowiązują: treści wykładów i ćwiczeń, prezentacje, zadania, literatura

 

EGZAMIN POPRAWKOWY: 15 CZERWCA (sobota), godz. 11.00, C301


Program ćwiczeń

}   Znaczenie zarządzania personelem we współczesnych organizacjach

}   Współczesne tendencje rynku pracy

}   Strategia zarządzania personelem w otoczeniu międzynarodowym - studium przypadku (4 zajęcia)

Forma oceniania

}   Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę

}   Aktywność indywidualna - podczas dyskusji i prac w grupach, symulacji (25 %)

}   Prezentacje (15%)

}   Praca w grupach  (60%)

LITERATURA PODSTAWOWA Ćwiczenia:

            J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,  Poznań 2010

Na:

- zajęcia nr 3 - rozdziały 2-4,

- zajęcia nr 4 - rozdziały 4-5,

- zajęcia nr 5 - rozdziały 6-7.

 

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - prezentacje na ćwiczenia:

 ·      Kryzys gospodarczy a HRM (+ raport KGHM: Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników)

·      Starzenie się ludności a HRM (zarządzanie wiekiem)

·      Migracje stałe i zarobkowe a HRM (miedzynarodowość i międzykulturowość, zarządzanie przez diversity)

·      Prognozy zmian rynku pracy (zawody przyszłości, zmiany form i godzin pracy)

·      Generacja Z na rynku pracy, co się zmieni (różnice pokoleń, międzygeneracyjność na rynku pracy i w organizacjach)

·      Zarządzanie talentami (budowa marki pracodawcy, "pracodawca z wyboru", talent w organizacji)

·      Employer branding (istota, przykłady, znaczenie we współczesnym HR, marketing a HR)

·      10 min. wystąpienia (grupy max. 4 osób)

 ·      Wersja wydrukowana (slajdy) wraz z nazwiskamiKULTUROWE UWARUNKOWANIA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

 Plan wykładów

       16.04 - wprowadzenie, czym jest kultura

       30.04 - modele kultury a biznes cz.1

       7.05 - modele kultury a biznes cz. II

       14.05 - komunikacja międzykulturowa

       21.05 - przywódca w różnych kulturach (G)

       28.05 - komunikacja rynkowa na styku kultur

       4.06 - negocjacje między kulturami (G)

EGZAMIN: 10 CZERWCA, GODZ. 10.00, AULA O I AULA D, TREŚCI WYKŁADU, TREŚCI ĆWICZEŃ, LITERATURA, PREZENTACJE, ZADANIA. POPRAWA: 15 CZERWCA, (SOBOTA) 10.00, C301

 Podstawowe zasady współpracy na ćwiczeniach:

}   Harmonogram 

}   O co chodzi z kulturą i komunikacją

}   Stereotypy, uprzedzenia a komunikacja

}   Jak rozpoznać kulturę, case studies z modeli

}   Kultura przez pryzmat narzędzi jej pomiaru

}   Komunikacja interpersonalna i rynkowa

}   Negocjacje na styku kultur

}   Kultura, kobieta, religia

Podział na grupy dotyczące następujących krajów:

·          Wielka Brytania

·          Chiny

·          Rosja

·          Turcja

Forma oceniania

·          Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę (I)

·          15%        Aktywność - podczas dyskusji i prac w grupach, symulacji (I)

·          25%        cztery "Małe prezentacje" (I)

·          40%        Projekt pisemny (G)

·          20%        Negocjacje (G)

(I) - ocena indywidualna

(G) - ocena grupowa

Literatura

}  R. Zenderowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa 2012

}  M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa 2010

}  John Mole, Mind your Manners / W tyglu Europy

}  World Values Survey

}  http://www.worldvaluessurvey.org/

}  Geert Hofstede, Cultures and Organizations / Kultury i organizacje

}  http://www.geert-hofstede.com

}  J. House and others, Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies

}  http://www.thunderbird.edu/sites/globe

}  Richard Gesteland, Cross-cultural Business Behavior

IB
Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
Kuturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
seminarium licencjackie / magisterskie