dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trakcie semestru letniego 2021/2022

UWAGA: 12 maja konsultacje odwołane (zwolnienie lekarskie). W pilnych sprawach proszę o konakt mailowy.

czwartek 16.45-18.15 (online)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWFkOWJlZmMtYzFmOC00YjVmLWE0Y2MtMzliYjQxYTkzMjgy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22,%22Oid%22:%22e703737d-f315-4273-b27a-90d3f16e347b%22%7D 

Proszę w miarę możliwości o kontakt mailowy przed konsultacjami.