Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

 

 

Idee zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu wywierają ogromny wpływ na charakter i postrzeganie procesów ekonomicznych i praktyk menadżerskich.


Wielodyscyplinarne badania naukowe prowadzone przez pracowników naszej Katedry przyczyniają się do pogłębienia wiedzy w tym zakresie, czyniąc tym samym naszą rzeczywistość bardziej otwartą na potrzeby interesariuszy i przyjazną                    środowisku naturalnemu.


- dr hab. Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

Nasz zespół

 


    

dr hab.Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Katedry

e-mail: piotr.zientara@ug.edu.pl

 

Obszary badawcze:

  • CSR i idea zrównoważonego rozwoju (zwłaszcza w hotelarstwie i turystyce)
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • przedsiębiorczość rodzinna.
     
     

dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

e-mail: anna.nikodemska-wolowik@ug.edu.pl

 

     
    

 

dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

e-mail: krystyna.zoladkiewicz@ug.edu.pl

 

     
    

 

dr Joanna Adamska-Mieruszewska

e-mail: joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl

 

 

    

 

dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

e-mail: k.balandynowicz@ug.edu.pl


     
    

 

dr Magdalena Jażdżewska-Gutta

e-mail: ekomjg@ug.edu.pl

 

     
    

 

dr Urszula Mrzygłód

e-mail: urszula.mrzyglod@ug.edu.pl

 

     
    

 

dr Renata Orłowska

e-mail: renata.orlowska@ug.edu.pl

 

 

    

 

mgr inż. Barbara Meyer

e-mail: barbara.meyer@ug.edu.pl