dr Urszula Mrzygłód

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu z firmą Refinitiv obejmującego Refinitiv Eikon Lab na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

Egzamin z Finansów międzynarodowych dla I roku MSG SS2 (wszystkie specjalności) odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. godz. 15.30 w formie zdalnej (Portal Edukacyjny Moodle).

Egzamin z Finansów międzynarodowych dla I roku MSG NS2 (studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 14 czerwca 2020 r. (niedziela) o godz. 15.00 w formie zdalnej (Portal Edukacyjny Moodle).

 

Analiza przypadków biznesowych
Finanse międzynarodowe - ćwiczenia
Finanse międzynarodowe - wykłady
Metody wyceny przedsiębiorstw
Psychologia w ekonomii - wykład HZ
Finanse międzynarodowe - niestacjonarne
Psychology of economics