dr Urszula Mrzygłód

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu z firmą Refinitiv obejmującego laboratorium  Data Suite na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Od 1 lutego 2019 przebywam na urlopie naukowym. Urlop trwa do końca stycznia 2020 r.