dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
Inne funkcje:

v-ce redaktor naukowy Czasopisma International Business and Global Economyv-

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 za pośrednictwem aplikacji MS Teams

poniedziałek   i Tydz. 17.00.-18.30

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMzOTdjNWQtOWQ4ZC00NmE1LWI2NzktZDQyMjQ1MTExNTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2240cc4fba-bc39-41f7-8a10-864f341e629e%22%7d

 


Uwaga!

W dniu 17.10.2022 r. konsultacje zostają odwołane.