dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Dzień dobry, 

Konsultacje w semestrze zimowym za pośrednictwem aplikacji MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI4NDk4OWUtZDM0YS00OWJkLTlhY2EtYmI4YWZmZjg3OWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2274252daa-c8f6-4c90-a692-5df1592be135%22%7d

 

 

Zaproszenie na spotkanie online, wymaga akceptacji, po której do kalendarza trafi link do spotkania. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej darmowej aplikacji MS Teams zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania (możliwe korzystanie z wersji przeglądarkowej).

Ubezpieczenia gospodarcze 2020
FGT
Wyniki Marketing
Biznes lotniczy