Studia I stopnia stacjonarne - MSG: Biznes międzynarodowy




Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
 • prowadzenia skutecznych działań handlowych w otoczeniu międzynarodowym
 • obsługi logistycznej biznesu międzynarodowego, w tym pozyskiwania dostawców, zarządzania zakupami i zapasami magazynowymi
 • źródeł ryzyka w biznesie międzynarodowym i sposobów zarządzania ryzykiem,
 • budowania i zarządzania zespołem w otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • kreatywnego wykorzystywania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości za pomocą metody design thinking,
 • przygotowania i realizacji projektów biznesowych,
 • opracowywania procedur z zakresu obsługi handlowej i logistycznej w biznesie międzynarodowym,
 • komunikowania się z partnerami biznesowymi w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Uzyskane efekty uczenia się i perspektywy zatrudnienia:

 • pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach rządowych i organizacjach międzynarodowych związanych z procesem wymiany handlowej z zagranicą
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku globalnym

Przedmioty specjalnościowe:

 • Badania rynkowe
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Procedury i dokumenty w biznesie międzynarodowym
 • Obsługa logistyczna biznesu międzynarodowego
 • Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
 • Ryzyko i ubezpieczenia w biznesie międzynarodowym
 • Design Thinking w biznesie międzynarodowym
 • Komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie zespołem w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Warsztaty projektowe


Program specjalności Biznes międzynarodowy

 

Opiekun specjalności:





dr Anna Sperska

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Handlu Zagranicznego
e-mail: anna.sperska@ug.edu.pl