Olimpiady przedmiotowe

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia

Zgodnie z uchwałą nr 48/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego uprawnieni do przyjęcia na studia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są:

 • laureaci:
  • Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych,
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;

 • laureaci i finaliści:
  • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej,
  • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
  • Olimpiady Przedsiębiorczości.


Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.
Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości - niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.