Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełnić będzie dyżury od 10 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00 oraz w soboty w godz. 11.00-13.00, pok. 415 na Wydziale Ekonomicznym (ul. Armii Krajowej 119/121), tel. 58 523-11-12 oraz 58 523-11-15.

Poza powyższymi terminami w sprawach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się z Biurem Rekrutacji w rektoracie:
tel. 58 523 25 26,
tel. 58 523 25 32,
tel. 58 523 23 28,


lub drogą mailową: we@ug.edu.pl

 

Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny

ul. Armii Krajowej 119/121

81-824 Sopot, pok. 1

tel. 58-523-11-12, 58-523-11-15