Opłaty

Opłata rekrutacyjna

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej corocznie przez Zarządzenie Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim (w roku 2019 opłata rekrutacyjna wynosiła 85 zł).

 

 

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za dany kierunek oraz poziom studiów.

 

 

Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Opłaty za studia - rozpoczynające się od roku akademickiego 2020/2021 - zostaną opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu Zarządzenia Rektora.

 
 

Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne.


 

Poniżej przedstawiamy opłaty za kształcenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 46/R/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalność International Business:

 • opłata ratalna 1 220,00 zł
 • opłata semestralna 3 500,00 zł
 • opłata roczna 6 600,00 zł

 

Studia stacjonarne II stopnia, kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalność International Business:

 • opłata ratalna 1 400,00 zł
 • opłata semestralna 4 080,00 zł
 • opłata roczna 7 750,00 zł

 

Studia stacjonarne I stopnia Intercultural and Business Relations in Europe (prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych):

 • opłata ratalna 2 200,00 zł
 • opłata semestralna 6 400,00 zł
 • opłata roczna 12 400,00 zł

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia (4-semestralne), kierunki ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • opłata ratalna 910,00 zł
 • opłata semestralna 2 600,00 zł
 • opłata roczna 4 900,00 zł

 

Studia niestacjonarne II stopnia (3-semestralne), kierunki ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • opłata ratalna 1 180,00 zł
 • opłata semestralna 3 350,00 zł
 • opłata roczna 6 350,00 zł
 
Studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology (prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji):
 • opłata ratalna 740,00 zł
 • opłata semestralna 2 100,00 zł
 • opłata roczna 4 000,00 zł