Opłaty

Opłata rekrutacyjna

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/R/19 Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. 

 

 

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za dany kierunek oraz poziom studiów.

 

 

Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Studia stacjonarne w języku polskim dla obywateli Polski i cudzoziemców spełniających określone kryteria są bezpłatne. 


Kryteria kwalifikujące cudzoziemca do kształcenia w Polsce na studiach stacjonarnych w języku polskim bez odpłatności za studia.


 

Poniżej przedstawiamy opłaty za kształcenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023.

 

Zarządzenie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach, rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023:

 

 

 

 

Studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalność International Business:

  • opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 1 200 zł

 
Studia stacjonarne II stopnia, kierunek Ekonomia, specjalność Logistics and Mobility:
  • opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 1 200 zł

 

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunki ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze:

  • opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 910 zł
 
 
Studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology (prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji):
  • opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 970 zł