Terminy

 


 

Rekrutacja dodatkowa na Wydziale Ekonomicznym:

  • studia stacjonarne I stopnia na specjalności International Business;
  • studia stacjonarne II stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze (w tym specjalność International Business);
  • studia niestacjonarne I oraz II stopnia na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.Specjalności dostępne w ramach studiów II stopnia


Studia stacjonarne:

  • Ekonomia:  E-commerce, Ekonomika transportu i logistyka, Innowacyjność w gospodarce, Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości;
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Ekonomia Unii Europejskiej, Finanse międzynarodowe i bankowość, Handel zagraniczny, Międzynarodowa ekonomia menedżerska, Międzynarodowe strategie marketingowe.

 

Studia niestacjonarne: 

  • Ekonomia: Analityk rynku, Finanse w przedsiębiorstwach, Ekonomika transportu i logistyka;
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: handel zagraniczny.
 
 

Terminy rekrutacji dodatkowej:

  • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 3 sierpnia do 19 września 2017 r.;
  • ogłoszenie list kandydatów – 21 września 2017 r.;
  • ogłoszenie listy osób przyjętych – 29 września 2017 r.Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 


 

Miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów:

 

Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, pok.1
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15
W ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów znajdujące się na niej osoby zobowiązane są do dostarczenia w tekturowej teczce kompletu wymaganych dokumentów.

 

  

  

Termin składania dokumentów (rekrutacja dodatkowa): 22-28 września 2017 r.