Studia stacjonarne I stopnia

  • Zapraszamy na studia pierwszego stopnia na 3 kierunkach w języku polskim, które oferują kilkanaście interesujących specjalności:
    • Ekonomia
    • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
    • Biznes chemiczny

oraz na studia w języku angielskim:

  • specjalność International Business na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

 

  • Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze (oprócz specjalności International Business na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, którą wybierasz już podczas rekrutacji na studia).
  • Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą korzystać ze staży i praktyk oraz wyjazdów zagranicznych do ponad 80 lokalizacji na całym świecie w ramach programu Erasmus+ i umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami, jak również bogatej oferty przedmiotów do wyboru w języku angielskim.

 

 
Biznes elektroniczny
Specjalność na kierunku Ekonomia

Ekonomika transportu i logistyka
Specjalność na kierunku Ekonomia

 Finanse międzynarodowe i bankowość
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

  

 
Handel zagraniczny
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki  Gospodarcze
Innowacyjność w gospodarce
Specjalność na kierunku Ekonomia
International Business
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

   

Marketing międzynarodowy
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowy transport
i handel morski

Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

Ekonomia biznesu
Specjalność na kierunku Ekonomia
Projekty w biznesie międzynarodowym   
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorstwo – finanse i rynek
 Specjalność na kierunku Ekonomia

 

  
 BIZNES CHEMICZNY
Kierunek prowadzony z Wydziałem Chemii