O Zakładzie

Zakład Handlu Zagranicznego

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel.   058 523 13 84
fax.  058 523 13 84

e-mail:
ekhz@panda.bg.univ.gda.pl

 

W zakładzie zajmujemy się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z handlem zagranicznym. Szczególny nacisk kładziemy na negocjacje, przygotowanie, podpisanie oraz realizację kontraktu handlu zagranicznego, a także organizację sprzedaży i kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych.

Nie mniej ważne miejsce w naszej pracy naukowej i działalności dydaktycznej zajmują:

 • ryzyko i ubezpieczenia w handlu zagranicznym,
 • płatności w handlu zagranicznym,
 • instrumenty finansowania handlu zagranicznego,
 • polska polityka handlu zagranicznego.


Mamy świadomość, że aby sprawnie funkcjonować na arenie międzynarodowej niezbędna jest również wiedza z pogranicza problematyki handlu zagranicznego i innych dziedzin ekonomii, takich jak bankowość czy marketing. Dlatego też staramy się przybliżyć naszym Studentom te zagadnienia, oferując m.in. następujące przedmioty:

 • Przedsiębiorczość na rynku międzynarodowym,
 • Procedury i dokumenty w handlu zagranicznym,
 • Handel zagraniczny Polski,
 • Dyplomacja gospodarcza,
 • Zarządzanie cyklem transakcyjnym na rynkach zagranicznych,
 • Zarządzanie projektem międzynarodowym,
 • Negocjacje w handlu międzynarodowym,
 • Zarządzanie marką,
 • Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym.