Działalność naukowa

Katedra prowadzi badania naukowe w zakresie:

 •     funkcjonowania i przemian rynków transportowych
 •     zarządzania marketingowego w transporcie
 •     gospodarowania w transporcie kolejowym, lotniczym i miejskim
 •     preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
 •     dostosowania transportu Polski do wymogów i standardów Unii Europejskiej
 •     wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w transporcie
 •     promocji usług transportowych
 •     integracji podsystemów transportowych
 •     logistyki miejskiej
 •     gospodarki regionalnej
 •     funkcjonowania samorządów terytorialnych
 •     marketingu terytorialnego
 •     funkcjonowania rynku ubezpieczeń

 

Zrealizowane granty i projekty naukowe:

 • Projekt Trolley 2.0 - Trolley Systems for Smart Cities, ERA-NET CO-FUND w ramach Horyzont 2020
 • Projekt ELIPTIC - Electrification of Public Transport in Cities, Horizon2020
 • Projekt CIVITAS DYN@MO
 • Projekt Trolley
 • Strategia budowy i rozwoju Pomorskiego Węzła Lotniczego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Ruciński. Grant MNiSW nr N N114 136536.
 • Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych."
  Kierownik projektu prof. Dr hab. Danuta Rucińska. Grant MNiSW N N112 125636.
 • Inwestycje offsetowe jako czynnik zmiany tempa wzrostu i struktury narodowego potencjału obronnego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński. Grant MNiSW nr O N112 025436.