Działalność naukowa

Pracownicy Katedry Rynku Transportowego prowadzą szereg badań naukowych we współpracy z innymi katedrami Wydziału Ekonomicznego oraz instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy. Obecnie najintensywniej pracujemy nad rozwojem współpracy w ramach programu SEA EU  – European University of the Seas. Docelowo współpraca ta ma skutkować otworzeniem kierunku kształcenia, którego podstawą będzie nauka w kilku jednostkach tworzących partnerstwo. Bieżące propozycje wyjazdów dla studentów znajdą Państwo pod adresem: https://sea-eu.ug.edu.pl/wyjazdy/.

 

Główne obszary badawcze pracowników Katedry Rynku Transportowego dotyczą:

 

 

 

Jednym z efektów działalności naukowej jest uczestnictwo w realizacji grantów i projektów krajowych i zagranicznych.

 

NCBIR

 

 • Wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi, projekt w ramach RID II

 

Projekty międzynarodowe

 

 

 

 

W latach wcześniejszych realizowane były:

 • Projekt Trolley 2.0 - Trolley Systems for Smart Cities, ERA-NET CO-FUND, Horizon2020
 • Projekt ELIPTIC - Electrification of Public Transport in Cities, Horizon2020
 • Projekt CIVITAS DYN@MO
 • Projekt Trolley
 • Strategia budowy i rozwoju Pomorskiego Węzła Lotniczego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Ruciński. Grant MNiSW nr N N114 136536.
 • Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych."
  Kierownik projektu prof. Dr hab. Danuta Rucińska. Grant MNiSW N N112 125636.
 • Inwestycje offsetowe jako czynnik zmiany tempa wzrostu i struktury narodowego potencjału obronnego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński. Grant MNiSW nr O N112 025436.