Scientific activity

The employees of the Department of Transport Market conduct a variety of scientific research in collaboration with other departments of the Faculty of Economics as well as scientific institutions both in the country and abroad. Currently, we are actively working on developing cooperation within the SEA EU program - the European University of the Seas. The ultimate goal of this collaboration is to open a study program based on learning in several partner units. Current student mobility opportunities can be found at: https://sea-eu.ug.edu.pl/wyjazdy/.

 

The main research areas of the employees of the Department of Transport Market include:

 

 

 

One of the outcomes of scientific activity is participation in the implementation of national and international grants and projects.

 

NCBIR

 

 • Wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi, projekt w ramach RID II

 

International projects

 

 

 

 

In previous years, the following projects were implemented:

 • Projekt Trolley 2.0 - Trolley Systems for Smart Cities, ERA-NET CO-FUND, Horizon2020
 • Projekt ELIPTIC - Electrification of Public Transport in Cities, Horizon2020
 • Projekt CIVITAS DYN@MO
 • Projekt Trolley
 • Strategia budowy i rozwoju Pomorskiego Węzła Lotniczego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Ruciński. Grant MNiSW nr N N114 136536.
 • Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych."
  Kierownik projektu prof. Dr hab. Danuta Rucińska. Grant MNiSW N N112 125636.
 • Inwestycje offsetowe jako czynnik zmiany tempa wzrostu i struktury narodowego potencjału obronnego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński. Grant MNiSW nr O N112 025436.