CE4CE - „Public Transport Infrastructure in Central Europe - facilitate transitioning to circular economy”

 

 

Uniwersytet Gdański realizuje projekt:

 

CE4CE „Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy”

 

Transport publiczny pomaga obniżyć emisje, ale sam w sobie nadal wymaga dużych nakładów zasobów i wytwarza odpady i zanieczyszczenia. Projekt CE4CE zmniejsza ślad ekologiczny transportu publicznego poprzez wykorzystanie założeń ekonomii cyrkularnej. Partnerzy projektu będą identyfikować luki i opracowywać innowacyjne modele gospodarki o obiegu zamkniętym dla planistów i operatorów transportu publicznego. Wypracowane zostaną również wskazówki, jak włączyć zasady gospodarki o obiegu zamkniętym do procesów zamówień na usługi i infrastrukturę.

 

Kierownik projektu z ramienia UG: dr hab. Marcin Wołek prof. UG

Wartość projektu: 185 420 EUR               

Wartość dofinansowania z UE: 148 336 EUR          

Okres realizacji: 04.2023 - 03.2026                                     

Numer umowy: CE0100250

 

Po więcej informacji zapraszamy na:

 

• Facebook: https://www.facebook.com/Interreg.CE4CE

 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interreg-ce4ce/

 

• Twitter: https://twitter.com/Interreg_CE4CE

 

 

 

 

Projekt CE4CE otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej Interreg Europa Środkowa