O Katedrze

Katedra Rynku Transportowego istnieje od 1991 r., jest jedną z 12 katedr funkcjonujących na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańsku.

 

Trochę historii

 

Powstała z połączenia dwóch Katedr założonych przez wybitnych ekonomistów: prof. dra hab. Andrzeja Piskozuba (Katedra Ekonomiki Transportu) i doc. dra hab. Bogumiła Trokę (Katedra Ekonomiki i Organizacji Transportu Kolejowego). Katedrą przez 30 lat kierował prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski, dzięki któremu zakres badań naukowych rozszerzył się o problematykę funkcjonowania rynku transportowego i marketingu. Obecnie funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

O nas

 

W Katedrze pracuje 6 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wśród naszych zainteresowań można wyodrębnić:

 

 

 

W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej realizujemy liczne projekty o charakterze eksperckim, które wdrażane są w praktyce gospodarczej, a także publikujemy monografie, podręczniki i artykuły oraz opinie i ekspertyzy. Część z nich finansowana jest z pozyskanych przez nas grantów m.in. z Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji i Nauki lub z funduszy uniwersyteckich.

 

Potwierdzeniem naszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych są przyznane nagrody, odznaczenia państwowe i resortowe.

 

Współpraca naukowa i biznesowa

 

Katedra systematycznie rozwija współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi oraz przedsiębiorstwami i instytucjami gospodarczymi.