SPINE - „Smart Public transport Initiatives for Climate-Neutral cities in Europe”

 

 

Uniwersytet Gdański realizuje projekt:

 

SPINE „Smart Public transport Initiatives for Climate-Neutral cities in Europe”

 

Wizją SPINE jest przyspieszenie postępu w kierunku neutralności klimatycznej poprzez wzmocnienie systemów transportu publicznego poprzez ich inteligentną integrację z nowymi usługami mobilności, schematami współdzielenia, aktywnymi środkami transportu i mikromobilnością. 

 

SPINE przyjmuje podejście oparte na myśleniu projektowym skoncentrowanym na równości, prowadząc do przejścia na bardziej wydajny, zrównoważony, odporny i inkluzywny system transportu publicznego.

 

Wartość projektu: 17 020 516 EUR                               

Wartość dofinansowania z UE: 14 600 074 EUR

Wartość budżetu UG: 125 000 EUR                                  

Wartość dofinansowania z UE: 125 000 EUR

Okres realizacji: 01.01.2023 – 30.09.2020                                                     

Numer umowy: 101096664

Kierownik projektu z ramienia UG: dr hab. Marcin Wołek prof. UG, marcin.wolek@ug.edu.pl

Partnerzy projektu: 39 partnerów z 16 krajów

 

 

Ten projekt otrzymał finansowanie z unijnego programu badawczego i innowacyjnego „Horyzont Europa” w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 101096664