SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities

 

Uniwersytet Gdański realizuje projekt:

SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities

 

Projekt "SUMPs for BSR" pomaga miastom w opracowywaniu i stosowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMPów), aby zachęcić do przejścia na zrównoważoną i aktywną mobilność. Partnerzy z 7 krajów regionu Morza Bałtyckiego opracują wspólne ramy i narzędzia do monitorowania i oceny planów zrównoważonej mobilności miejskiej, wprowadzą lokalne działania na rzecz promocji aktywnej mobilności, przetestują nowe metody zbierania danych i zaoferują szkolenia dla władz lokalnych.

 

Kierownik projektu z ramienia UG: dr hab. Marcin Wołek prof. UG

Wartość projektu: 3 426 744 EUR

Wartość dofinansowania z UE: 2 741 395 EUR

Okres realizacji: 11/2023 – 10/2026

 

Po więcej informacji zapraszamy na:

https://interreg-baltic.eu/project/sumpsforbsr

 

 

Projekt SUMPs for BSR otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej Interreg Region Morza Bałtyckiego