Działalność dydaktyczna

Zapraszamy Państwa na prowadzone przez nas zajęcia. Część z nich jest realizowana w ramach przedmiotów obligatoryjnych (np. marketing), część w ramach przedmiotów specjalnościowych. Ponadto oferujemy szereg przedmiotów do wybory (PDW) w języku polskim i angielskim, a także seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Pracownicy Katedry Rynku Transportowego prowadzą zajęcia na kierunku Ekonomia na studiach I stopnia:

 • Marketing
 • Rynki transportowe

Na kierunku Ekonomia na studiach II stopnia dla specjalności Logistyka:

 • Badania i analiza rynku na potrzeby logistyki
 • Podstawy prowadzenia biznesu
 • Analiza rynku transportowego
 • Konkurencja i przemiany na rynku transportowym
 • Preferencje i zachowania transportowe
 • Zarządzanie logistyczno-marketingowe
 • Instrumenty marketingowe w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Zrównoważona mobilność

Na kierunku Ekonomia na studiach II stopnia dla specjalności Morskie Sektory Offshore:

 • Rynek offshore w Polsce

Na kierunku Logistics and Mobility (studia w języku angielskim) na II stopniu:

 • Sustainable Mobility Management
 • Sustainable Urban Mobility Planning
 • Market Research and Analysis for Logistics and Mobility

Na kierunku International Business:

 • Marketing Information Sources

W ramach współpracy programu SEA-EU (uniwersytety nadmorskie):

 • Sustainable City

W ramach współpracy z partnerami programu Erasmus+

 • Air transport market in Poland

Ponadto, pracownicy oferują swoje wykłady do wyboru w języku polskim i angielskim. Są one prowadzone na podstawie doświadczeń prowadzącego oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

 • Marketing sportowy
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Transport lotniczy
 • Transport kolejowy
 • Zachowania nabywców
 • Sustainable cities
 • Passenger transport
 • Mobility Challenges in Urban Logistics

Zapraszamy na seminaria prowadzone przez pracowników Katedry :

 • seminaria licencjackie (prof. D. Tłoczyński, dr A. Jagiełło, Prof. M. Wołek, prof. K. Hebel, prof. K. Grzelec)
 • seminaria magisterskie (prof. D. Tłoczyński, Prof. M. Wołek, prof. K. Hebel, prof. K. Grzelec)
 • seminaria doktorskie