Działalność dydaktyczna

Lista prowadzonych zajęć:

 • marketing
 • badania rynkowe i marketingowe
 • ekonomika transportu
 • rynki transportowe
 • funkcjonowanie gałęzi transportu
 • funkcjonowanie rynku transportowego
 • zachowania i strategie pozyskiwania klienta
 • transport miejski
 • transport lotniczy
 • transport kolejowy
 • promocja
 • zachowania nabywców
 • marketing sportowy
 • usługi finansowe na rynku transportowym
 • podstawy prowadzenia biznesu
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • strategie marketingowe
 • strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • samorządność lokalna
 • marketing terytorialny
 • strategy of competition in the Global Market
 • seminaria doktorskie
 • seminaria magisterskie
 • seminaria licencjackie