InfoGlobMar 2015

Opublikowano 18 czerwca 2015 roku

Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Katedrami Logistyki i Systemów Transportowych oraz Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni organizuje VII Konferencję Naukową InfoGlobMar 2015, która odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 19 czerwca 2015 roku.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje problematykę:

  • lądowo-morskich systemów transportowych,
  • funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym,
  • wyzwań społeczeństwa informacyjnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej.


Konferencja zostanie podzielona na część plenarną, sesje tematyczne oraz debatę z praktykami na temat Innowacje w gospodarce i przedsiębiorstwie, w której będą uczestniczyli przedstawiciele samorządu, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Polskiego Klastra Morskiego, trójmiejskich parków naukowo-technologicznych oraz różnych przedsiębiorstw.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezydentów miast Gdańska, Sopotu i Gdyni, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Rektorów Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej. Patronatem medialnym objęły konferencję: czasopismo „Logistyka” oraz portal gospodarkamorska.pl.


Zapraszamy Państwa na konferencję.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://ekonom.ug.edu.pl/web/infoglobmar/