dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

wtorek, I tydzień, godz. 9:45-11:15

środa, II tydzień, godz. 11:30-13:00 

 

oraz

2.03, godz. 11:00-11:30

4.04, godz. 9:00-9:30

26.04, godz. 9:00-9:30