dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej:

poniedziałek, 29.01, godz. 11:00-12:00

czwartek, 01.02, godz. 11:00-12:00

poniedziałek, 05.02, godz. 11:00-12:30

 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018:

wtorek, 9:45-11:15

oraz:

niedziela, 18.03, godz. 12:45-13:30

sobota, 24.03, godz. 14:45-15:15

niedziela, 15.04, godz.  10:45-11:30

sobota, 12.05, godz. 11:00-11:30

sobota, 26.05, godz. 11:00-11:30