dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje lipiec-wrzesień 2019: 

17 lipca, godz. 10:00-11:00

23 lipca, godz. 11:00-12:30

31 lipca, godz. 9:30-11:00

8 sierpnia, godz. 9:30-11:00, konsultacje w s. 402

12 września, godz. 9:15-10:45

14 września, godz. 9:20-9:40