dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:

piątek, 11:30-13:00, online

Link do spotkania MS Teams

Konsultacje 16.06 odwołane


Dodatkowe konsultacje: poniedziałek, 12.06, godz. 10:45-12:15, pok. 213 oraz wtorek, 13.06, godz. 9:30-11:00, pok. 213