dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej oraz przerwy wakacyjnej:

12 czerwca (wtorek), 12:45-14:15

22 czerwca (piątek), 9:00-9:45 oraz 13:15-14:00

27 czerwca (środa), 9:30-10.00 oraz 11.30-12.30

2 lipca (poniedziałek), 9:30-11:00

11 lipca (środa), 9:30-11:00

19 lipca (czwartek), 9:30-11:00

25 lipca (środa),  9:30-11:00

1 sierpnia (środa), 9:30-11:00

29 sierpnia (środa), 10:00-11:30


Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018:

wtorek, 9:45-11:15

oraz:

niedziela, 18.03, godz. 12:45-13:30

sobota, 24.03, godz. 14:45-15:15

niedziela, 15.04, godz.  10:45-11:20

niedziela, 13. 05, godz. 11:00-11:30

sobota, 26.05, godz. 11:00-11:30