Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

 

 

 

               

 

 

Dr Joanna Adamska-Mieruszewska

 

Profil Pracownika

Joanna Adamska-Mieruszewska posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych i jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku adiunkta. Kształciła się na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając tytuł magistra ekonomii i magistra prawa. Ukończyła szereg szkoleń, m.in. w Graduate School of Economics (Barcelona). Od 2022 roku jest kierownikiem projektu NCN Sonata 17: "Społeczno-psychologiczne czynniki motywujące do wspierania społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowych".

 
 
   

Na Wydziale Ekonomicznym prowadzi zajęcia, w języku polskim i angielskim, z takich przedmiotów jak: finanse międzynarodowe, rynek pieniężny i kapitałowy, akademia LSEG, finanse, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste, biznesowe studia przypadków. Koordynuje współpracę pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, a firmą Refinitiv (grupa LSEG), globalnym dostawcą danych i infrastruktury rynków finansowych. 

 

 

Dr Adamska-Mieruszewska jest autorką/współautorką artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach takich jak: International Journal of Hospitality Managemenet, Electronic Markets, Industrial Relations Journal, Economics & Sociology.

 

 

   

Obszary badawcze:

  • finansowanie społecznościowe (crowdfunding),
  • crowdsourcing,
  • przyszłość i rola nowoczesnych związków zawodowych,
  • międzynarodowe rynki finansowe,
  • finanse zrównoważone,
 
 

Kontakt: joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl