Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

 

 

 

               

 

 

Dr Joanna Adamska-Mieruszewska

 

Profil Pracownika

Joanna Adamska-Mieruszewska posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych i jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym na stanowisku adiunkta Uniwersytetu Gdańskiego. Kształciła się na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając tytuł magistra ekonomii i magistra prawa. Ukończyła szereg szkoleń, m.in. w Graduate School of Economics (Barcelona). 

 
 
   

Na Wydziale Ekonomicznym prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: finanse międzynarodowe (po polsku i angielsku), rynek pieniężny i kapitałowy (po polsku), akademia Refinitiv (po polsku), a także w języku angielskim: finanse, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste, biznesowe studia przypadków. Koordynuje współpracę pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, a firmą Refinitiv, globalnym dostawcą danych i infrastruktury rynków finansowych, jest także redaktorem naukowym czasopisma International Business and Global Economy. 

 

 

 

   

Obszary badawcze:

  • finansowanie społecznościowe (crowdfunding),
  • crowdsourcing,
  • międzynarodowe rynki finansowe,
  • źródła finansowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
  • finanse zrównoważone,
  • stabilność systemów emerytalnych.
 
 

Kontakt: j.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl