dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1184
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
213A
Inne funkcje:
Kariera
 • 2001 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska pt. "Kontrolingowe zarządzanie procesem logistyki zaopatrzenia")
 • 2011 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna pt. "Synergia w logistyce")
Publikacje
 • C. Mańkowski: Architectures of logistics processes and systems. "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics (Modelling of Logistics Processes and Systems)". Vol. 68/2017, p. 25-38. http://www.znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/92
 • P. M.Geesteranus, C.Mańkowski: Healthcare logistics: an integral, process-oriented approach. "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics (Modelling of Logistics Processes and Systems)". Vol. 71/2017, p. 35-47. http://www.znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/123
 • M. Chaberek, C.Mańkowski: Teleological assumptions in the process of identification and evaluation of best logistics practices. "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics (Modelling of Logistics Processes and Systems)".  Vol. 71/2017, p. 7-17. http://www.znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/121
 • C. Mańkowski: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005. ISBN 83-7326-332-2.
 • C: Mańkowski: Ontological foundations for business logistic process modeling. “Railway Transport and Logistics“. Nr 2/2007. ISSN 1336-7943, s. 30 - 38. http://fpedas.utc.sk/zdal/images/zdal/archiv/zdal_2007_02.pdf
 • C. Mańkowski: Synergia w logistyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, stron 300. ISBN 978-83-7326-674-2.
 • pełna lista publikacji: http://expertus.bg.univ.gda.pl/

 

Zainteresowania
 • Zarządzanie, Zarządzanie i Organizacja, Zarządzanie Łańcuchami Dostaw, Logistyka
 • Synergia, Kontroling, Ekonofizyka
 • Modelowanie i symulacja w notacji EPC/BPMN
Inne
Staże naukowe w:
 • Univ. of Edinburgh
 • Cranfield Logistics Centre
 • Bradford Ilkley College
 • Saarbrucken University