dr hab. Cezary Mańkowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58-523-1184
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
104
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

 

 

 

 


 

 

  

Controlling (Erasmus)
Sem lic., mgr
Projektowanie w logistyce
Logistics and Mobility Modelling
Kontroling w logistyce
Modelowanie procesów i system. logist.
Logistyka procesów gospodarczych
SP TiL Zarządzanie Procesami Logistycznymi
Controlling logistyczny
E-learning Leonardo da Vinci 2003
Bussiness Process Reengineering
Management
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS
Studium Podyplomowe SWL
Operational Improvement Mangement
Systemy Logistyczne
Procesy logistyczne w gospodarowaniu
Planowanie operacyjne i controlling
Logistyka
Modelowanie i optymalizacja procesów gospodarczych
Business Process Modelling with ARIS
Logistics Modelling
Podstawy logistyki
Rachunkowość zarządcza
Ceepus