dr Tomasz Michałowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1273
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
208
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
  • 2006 - Uniwersytet Gdański, doktor nauk ekonomicznych: rozprawa doktorska nt. „Analiza działalności oraz propozycje reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego”
  • 2001- Uniwersytet Gdański, magister, kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność handel zagraniczny"
Publikacje
Zainteresowania
  • Międzynarodowy system walutowy
  • Kryzysy walutowe
  • Nowa architektura międzynarodowego systemu finansowego
  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
  • Integracja walutowa
Inne
  • Od września 2003 r. do stycznia 2004 r. – Uniwersytet w Tartu (Estonia), "young researcher" w ramach projektu „The Baltic Sea Area Studies: Northern Dimension of Europe” (sieć szkoleniowo-badawcza, projekt należący do grupy III programów horyzontalnych V Ramowego Programu Badań Naukowych UE)