dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Prodziekan ds. nauki
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
Inne funkcje:

Koordynator studentów przyjeżdżających na Wydział Ekonomiczny w ramach programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

wtorek  09.45 - 11.15


 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018

w dniu zjazdu 30 min. po zajęciach