dr hab. Przemysław Borkowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Prodziekan ds. nauki
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
Inne funkcje:

Koordynator studentów przyjeżdżających na Wydział Ekonomiczny w ramach programu Erasmus+

Informacje dla studentów

Konsultacje z dnia 07.01.2019 są przeniesione na 08.01.2019 g. 14:00-15:15

Wyniki obliczeń wartości ryzyka inwestycji infrastrukturalnych w Polsce metoda referencyjna
Ocena inwestycji infrastrukturalnych
Wykorzystanie komputerow w analizie ekonomicznej
Portfolio management
dane
Arkusz kalkulacyjny
Audyt ryzyka