dr hab. Przemysław Borkowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Prodziekan ds. nauki
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
228
Inne funkcje:

Koordynator studentów przyjeżdżających na Wydział Ekonomiczny w ramach programu Erasmus+

Informacje dla studentów

 

 

 

 

 

 

Wyniki obliczeń wartości ryzyka inwestycji infrastrukturalnych w Polsce metoda referencyjna
Ocena inwestycji
Wykorzystanie komputerow w analizie ekonomicznej
Portfolio management
Arkusz kalkulacyjny
Audyt ryzyka
Investment and Risk Assessment - L&M