dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Prodziekan ds. nauki
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
Inne funkcje:

Koordynator studentów przyjeżdżających na Wydział Ekonomiczny w ramach programu Erasmus+

Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy ze Strategii inwestycyjnych - 13.09.19, g. 13:13, s. C209

 

Portfolio management resit exam

Dear students, if you are interested in detailed information about your portfolio projects - and what was wrong and why - you need to visit me during my office hours.

Resit exam date is September 13th, h. 13:00. This means that you have to deliver your improved project to my secretary office (room 133) no later that indicated date and hour.

Wyniki obliczeń wartości ryzyka inwestycji infrastrukturalnych w Polsce metoda referencyjna
Ocena inwestycji infrastrukturalnych
Wykorzystanie komputerow w analizie ekonomicznej
Portfolio management
dane
Arkusz kalkulacyjny
Audyt ryzyka