dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Prodziekan ds. nauki
telefon:
58-523-1341
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
Inne funkcje:

Koordynator studentów przyjeżdżających na Wydział Ekonomiczny w ramach programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

 

 12.06.18 g. 11:00-12:00

14.06.18 g. 9.30-10.30

21.06.18 g. 11:50-12:50

26.06.18 g. 15:00-16:00

28.06.18 g. 13:00-14:00

03.07.2018 g.15:45-16:45

05.07.2018 g.16:15-17:00

11.07.2018 g.11:00-12:00

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018

w dniu zjazdu 30 min. po zajęciach