dr Magdalena Jażdżewska-Gutta

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

Kariera
  • od 2019 - adiunkt w Katedrze Zrównoważonych Procesów Rynkowych
  • Od 2008 - asystent w Instytucie Handlu Zagranicznego
  • 2018 - doktor nauk ekonomicznych, tytuł rozprawy: Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw
  • 2003-2008 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Handel Zagraniczny (praca magisterska: "Koszty i korzyści przystąpienia Wielkiej Brytanii do strefy euro")
Publikacje

Supply Chain Security Measures - The Business Perspective, [w:] Innovative Methods in Logistics and Supply Chain Management. Current Issues and Emerging Practices, red. T. Blecker, W. Kersten, C.M. Ringle, Hamburg University of Technology, epubli GmbH, Berlin 2014.

Dealing with supply chain security- Case of Poland in a global perspective, “International Journal of Shipping and Transport Logistics", Vol. 6, No. 3, 2014.

Niedoskonałości w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw, referat wygłoszony na konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych w dniu 6 grudnia 2013 r. w Sopocie.

Globalny i lokalny wymiar bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw z perspektywy polskich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice 2013.

Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, "Modelowanie procesów i systemów logistycznych" cz. XIII, ZN UG ETiL nr 49, 2014.

Znaczenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w transporcie towarowym dla funkcjonowania transportu międzynarodowego "Logistyka", nr 2/2012.

Transport i spedycja w handlu międzynarodowym [w:] Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym - poradnik dla przedsiębiorców, red. Justyna Kowalska, Aneta Nagrodkiewicz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

Zagadnienie bezpieczeństwa jako bariera funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw,  Zeszyty Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej, nr 31, Warszawa 2011, s. 196-210.

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.

After a year of recovery. Economic situation in the region, “Baltic Transport Journal", No. 4/2011.

A complex web. Financial crimes in the supply chain, “Baltic Transport Journal", nr 2/2011.

The Cost of Security, "Baltic Transport Journal", nr 1/2011.

Case study of Container Terminal Altenwerder. CTA sets standards on automation, "Baltic Transport Journal", nr 1/2011.

Możliwości realizacji Korytarza Transportowego Wschód-Zachód II w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej [w:] Efektywność transportu w teorii i praktyce, red. M. Michałowska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.

Polska logistyka w rankingach międzynarodowych[w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 29, red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.

Polish and Turkish Road Network as the Extension of European System, "International Journal of Emerging and Transition Economies", vol. 2, number 2, 2009.

Wymiana handlowa Wielkiej Brytanii na tle krajów Unii Europejskiej i świata [w:] Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Ocena konwergencji nominalnej w Polsce, Czechach i na Węgrzech na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 27, red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.

 

Zainteresowania
  • Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw
  • Transport międzynarodowy
  • Spedycja
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Uwarunkowania kulturowe w biznesie
  • Zarządzanie międzynarodowe
Inne