dr hab. Wojciech Bizon, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1323
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
328
WWW:
Inne funkcje:

Dyrektor Instytutu Konfucjusza UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Informacja ws. wyników z egzaminu z IBE

Szanowni Państwo,

z uwagi na dużą liczbę egzaminowanych nie udzielam indywidualnie szczegółowych informacji nt. wyników poprzez pocztę elektroniczną. Osoby zainteresowane zapraszam na konsultacje, które odbędą się w czwartek, 9 lipca, godz. 13-15.

Połączenie wyłącznie wideokonferencyjne (wymagana kamera) przez MS Teams, link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYxZjZiZDYtMTc4Yi00ZTVmLTg2ZDMtMzBlODJmOTZiYmNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22127ac7e4-69ce-4d73-9c2c-87e7ef3ae6e1%22%7d

Jednocześnie pragnę poinformować, że nie planuję żadnych terminów dodatkowych w lipcu.