dr Wojciech Bizon

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1323
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
328
WWW:
Inne funkcje:

Dyrektor Instytutu Konfucjusza UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z Instrumentarium Badań Ekonomicznych:

- 1SS2 Ek+MSG: czwartek, 5 września 2019 r., godz. 10.00,

- 1NS2 Ek+MSG: sobota, 7 września 2019 r., godz. 10.15.

 

Zaliczenie IBE, studia stacjonarne:
5 września, 8:30, s. C304.