dr hab. Wojciech Bizon, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1323
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
202
WWW:
Inne funkcje:

Prezes Zarządu Univentum Labs sp. z o.o. | spółka celowa UG 

Kariera

Degrees and Educational History

2020 Habilitation in Economics and Finance
(post-doctoral degree allowing to supervise research and PhD students)

2006 PhD in Economics
Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland

1999 Master in Economics
International Relations, Department of Foreign Trade, University of Gdansk

1998 2nd cycle studies - option Management and Finances
Chambery School of Business, France

 

Permanent Job Experience

current

since 2021, CEO, Univentum Labs Sp. z o.o., the Special Purpose Vehicle of the University of Gdansk

since 2001, Macroeconomics Department, Faculty of Economics, associate professor

-     lecturer in macroeconomics, applied statistics, entrepreneurship and managerial economics

-     scientific works on behavioural economics, innovations and entrepreneurship, as well as economics education, e-learning and the effectiveness of knowledge transfer

past

2017-2021, director of Confucius Institute in Gdansk, management and coordination of educational, business and cultural activities between Polish and Chinese institutions and companies

2008-16, vice dean of Faculty of Economics (two terms in office), University of Gdansk, management of extra-mural studies system at the faculty (elaboration of programs and plans, organization, dealing with students’ issues); coordination of scientific and business cooperation of the faculty (with chambers of commerce, science & technological parks, local authorities, high schools)

2008-10, vice president of Consulting and Training Group ILLUMINATUS (Gdansk), management of the company’s financial operations, management of training and advisory programs financed by European Social Fund

2001-02, regional coordinator, Prime Car Management (Gdansk), development of long-term car leasing and full-leasing services structure

2000-01, sales and marketing director, Ekoleasing SA (Warsaw), management of financing process for eco-friendly investments in Poland (leasing)

1999-2000, sales specialist, BG Leasing SA (Gdansk)


Project Management and Participation

2017, financial officer, Baltic Heritage Routes, South Baltic Programme (Poland, Germany, Lithuania, Sweden)

2015-16, co-author, member of a scientific group, Economics of Privacy (Polish National Centre of Science)

2013-19, manager of postgraduate studies in the domain of Entrepreneurship and Economic Education, blended-learning programme, University of Gdansk

2013-16, co-author, member of a scientific group, Impact of behavioural influences on the absorption of development policy instruments by small and medium-sized enterprises (Polish National Centre of Science)

2014, responsible for bilateral cooperation between Economics Faculty and local high schools, author of Entrepreneurship Programme and Business Education Curriculum accepted by Pomeranian Superintendent of Schools and introduced in I LO in Sopot

2011-13, general project manager, Case Simulator: development of modern training instruments to support entrepreneurship - case studies and on-line business simulations (University of Gdansk, University of Applied Sciences Dresden, Pomeranian Chamber of Commerce, Regional Labour Office)

2010, co-author, member of a scientific group, Behavioural Finance of Entrepreneurship in Poland (Polish Ministry of Science, Polish Chamber of Commerce)

2008, Polish national expert - representative of Ministry of Regional Development, East-West Window, Baltic Sea Region INTERREG III B, Economic and Regional Policy (Nordregio, Ministry of Enterprise / Latvia, Energy and Communications / Sweden, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs / Germany, Danish Forest and Nature Agency, Petersburg Local Administration)

2007, auditor evaluating an offer and standards of banking services in Poland, Entrepreneur-friendly Bank (Polish Chamber of Commerce)

2006-7, training courses coordinator in terms of economics and management, NOT Gdansk, project: Training farmers in new technologies

2006, co-author of the final report, Effectiveness of Knowledge-Based Economy (Polish Ministry of Science)

2005-6, project manager, E-learning in the transfer of knowledge and innovations (University of Gdansk, IT enterprises)

2003-4, co-author of the section: Start Business in PolandBaltic Sea Virtual Campus, Setting up the Business in Baltic Region - the program of e-learning studies (University of Applied Sciences Lubeck / Germany, Lund University / Sweden, University of Gdansk)

 

Skills Acquired

Languages:

Polish native, English C1 (TOEFL 1998), French C1 (Diplôme de Langue 1996), Russian A2

Computer skills:

Statistica (StatSoft), SPSS (IBM), Fluency in MS Office Tools

Other:

Training courses for boards of management (change management, negotiations, coaching, commercialisation of research, business cooperation, recruitment & selection hiring process)

Courses on quantitative methods in research, e-learning methods and on-line education process

Foreign internships for researchers and educators (2015, USA, University of Houston Downtown; 2015, Ukraine, Ternopil National Economic University; 2004, Germany, University of Applied Sciences Lubeck)

Driving license


Memberships and Awards


Member of Advisory Board at Gdansk Business Club (Gdański Klub Biznesu)

Member of Executive Master of Business Administration in Banking Management Program Board (University of Gdansk, University of Applied Sciences Berlin)

Member of The Board of Experts at Economics Faculty gathering distinguished representatives of business practice from Pomerania region

Member of International Association for Research in Economic PsychologyEuropean Distance and E-learning NetworkAcademic E-learning AssociationE-learning and Distance Education Council at University of Gdansk (2004-2014)

Expert of Polish Ministry of Regional Development, entrusted with evaluation of applications for the EU funds in the domain of information society (2007-13)

President of local association "Nasze Borkowo" (NGO sector)

Five Awards for Scientific Achievements granted by Rector of the University of Gdansk (2007, 2011, 2014, 2017, 2019)

Individual Award for Organizational Achievements granted by Rector of the University of Gdansk (2016)

Best oral presentation of the session award from the Committee of International Conference on Economics and Finance Research, Osaka (2016)


Personal Information

Married, 2 daughters

Hobbies: sports, active lifestyle, travelling, and literature

Publikacje

więciej: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Bizon


Proszę kliknąć, aby pobrać:

55. Wiedza i jej transfer z perspektywy współczesnej ekonomii. Wykorzystanie instrumentarium ekonomii behawioralnej w edukacji ekonomicznej, [2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

Niniejsza książka nie jest wyłącznie rozprawą o ekonomicznych aspektach procesów dyfuzji wiedzy oraz wspierania edukacji jako składowych działań prorozwojowych. Bazując na założeniach, że w praktyce ludzie wymykają się sztywnym ramom racjonalnie zdefiniowanych mechanizmów i przez to podejmują w swym życiu, także na ścieżce kształcenia, szereg niepożądanych decyzji, próbuje wyjaśnić, jak w prosty i zarazem skuteczny sposób tak pokierować procesami transferu wiedzy, aby relatywnie tanio wyeliminować niekorzystny wpływ ludzkich ułomności. Jako że tradycyjne podejścia do tych zagadnień wydają się nie nadążać za dynamicznie zmieniającym się teatrem zmagań decydentów, z pomocą przychodzą metody i narzędzia składające się na wciąż rozwijane instrumentarium ekonomii behawioralnej. Zaproponowane w książce podejście, konsolidujące w spójny konstrukt kilka pozornie rozłącznych kwestii, takich jak: filozoficzno-psychologiczne podstawy wiedzy i poznania, ekonomiczne uwarunkowania transferu wiedzy, elementy teorii uczenia się oraz sposoby rozwijania edukacji, w tym ekonomicznej, w zestawieniu ze zdobyczami ekonomii behawioralnej (tymi o ugruntowanej pozycji, jak framing czy priming, i relatywnie nowymi, określanymi jako impulsy - nudges), pozwoliło tę lukę do pewnego stopnia zapełnić. W efekcie coraz więcej wiemy, jak w sposób relatywnie tani i nieskomplikowany prowadzić skuteczne interwencje w szerokim spektrum polityki edukacyjnej oraz w konkretnych dziedzinach kształcenia - również ekonomicznego.

 

54. Development of knowledge in the pre-industrial era - a historical perspective, [2018, "SHS Web of Conferences", vol. 57]

Knowledge is the source of a progress in a modern economy. This progress, however, was not sustainable or even as rapid in the past as it is today. The article explains the evolution of knowledge over the ages: how it was manifested and what its influence was on the economy and on society in the pre-industrial era - up until the industrial revolution and the dissemination of capitalism.

 

53. "Tell them it’s easy": Framing incentives in learning basic statistical problems, [2018, "Journal of Behavioral and Experimental Economics", vol. 76]

Learning quantitative subjects is perceived as a difficult process; congruently, students are often concerned about academic courses involving statistics. Simultaneously, there are a number of tools in psychology and behavioral economics, i.e. framing stimuli, which can increase the efficiency of knowledge transfer processes and level of solving new problems in a simple manner. During a basic statistics test on a group of 284 economics students, it was shown that the method of informing students that a specific problem was very simple, increased their efficiency to solve problems, compared to those who were informed that the problem was very difficult. Using 4 × 2 ANCOVA, with the level of prior knowledge in statistics as the covariant and including gender analysis into the homogeneity-of-slopes model, it was also revealed that the impact of individual framing stimuli is universal and does not depend on the level of prior knowledge of statistics.

 

52. Self-assessment of business skills and knowledge - comparative study of Polish and Ukrainian students, [2017, [w:] A. Krysovaty [red.], Modern Tendences of Fiscal Policy in European Economic Space, Ternopil National Economic University, Ternopil]

 

51. Wiedza jako czynnik wzrostu konkurencyjności, [2017, [w:] A. Grynia [red.], Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno]

 

50. Measurement of privacy using an experiment, [2016, A. Poszewiecki, W. Bizon, [w:] A. Poszewiecki [red.], Looking through an Economic Keyhole - Privacy Matters, University of Gdansk, Gdańsk]

 

49. Ankieta a eksperyment w kontekście WTA i WTP - rola bodźca urealniającego w procesie wyceny danych osobowych, [2016, "E-mentor" nr 5]

 

48. The Impact of Behavioral Interventions on the Effectiveness of SME Development Policy, [2016, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon, M. Szczepaniec, J. Zaucha, K. Dobrowolski, D. Aziewicz, L. Neumann, A. Szczęch, P. Szulc-Fischer, M. Bąk, A. Szcześniak, University of Gdansk Department of Macroeconomics, Gdańsk]

 

47. Postrzeganie cech przedsiębiorczych w gospodarkach o odmiennej konkurencyjności na przykładzie młodych wchodzących na rynek pracy Polski i Ukrainy, [2016, [w:] A. Grynia [red.], Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno]

 

46. Wiedza jako bodziec behawioralny w procesie ekonomicznej wyceny prywatności. Świadomość skutków powierzania danych osobowych na przykładzie WTP i WTA, [2016, [w:] A. Poszewiecki, E. Babula, W. Bizon [red.], Ekonomiczna analiza prywatności, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk]

 

45. Płeć a skłonność do wykorzystywania instrumentów rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw - studium behawioralne, [2016, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk]

 

44. Reakcja na zmiany sytuacji decyzyjnych wśród decydentów reprezentujących różne branże (profile działalności gospodarczej), [2016, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk]

 

43. Metody analizy reagowania przez segmenty MSP na instrumenty inżynierii behawioralnej w drugiej rundzie badań. Rozwój koncepcji behawioralnej interwencji publicznej, [2016, W. Bizon, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk]

 

42. Oddziaływanie bodźców behawioralnych w kontekście profili osobowościowych decydentów z sektora MSP w II turze badań behawioralnych, [2016, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk]

 

41. Ocena skuteczności inżynierii behawioralnej w polityce wspierania MSP. Synteza i podsumowanie wyników. Rekomendacje, [2016, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon, M. Szczepaniec, J. Zaucha, K. Dobrowolski, D. Aziewicz, L. Neumann, A. Szczęch, P. Szulc-Fischer, M. Bąk, A. Szcześniak, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk]

 

40. Stimulating entrepreneurship by introducing behavioural incentives. Propensity to use financial instruments in the context of decision makers’ personal characteristics and their financial knowledge in Polish SMEs, [2016, 9th International Conference on Business, Economics, Social Science & Humanities - BESSH 2016, Seoul; "Journal of Administrative and Business Studies", No. 2, December, ISBN 2414-309X]

 

39. The willingness to trade privacy in the context of WTA and WTP, [2016, W. Bizon, A. Poszewiecki, 5th International Conference On Economics and Finance Research - ICEFR 2016, Osaka, “International Journal of Trade, Economics and Finance" vol. 7, No. 4, August, ISSN 2010-023X]

 

38. Gender and the use of financial development instruments in SMEs behavioural study of entrepreneurship support, [2016, [w:] A. Gospodarowicz, A. Krysovatyy [red.], Socio-economic guidelines of fiscal policy, Ekonomichna dumka, Ternopil]

 

37. Efektywne wykorzystanie case studies w nauczaniu przedsiębiorczości, [2015, [w:] S. Mrozowska, G. Penkowska [red.], Uniwersytet jutra, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków]

 

36. Wykształcenie decydentów a wykorzystanie instrumentów rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [2015, [w:] A. Grynia [red.], Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno]

 

35. Wiedza i umiejętności nieodzowne w prowadzeniu własnego biznesu - perspektywa studentów ostatnich lat studiów, [2015, [w:] J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska [red.], Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa]

 

34. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, [2014, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 35, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin]

 

33. Methods of measuring the efficiency of education based on modern forms of knowledge transfer, [2013, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

32. Developing entrepreneurial attitudes with innovative knowledge transfer tools: example of Case Simulator project, [2013, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

31. An analysis of the level of knowledge about entrepreneurship and business practice among students participating in the Case Simulator project, [2013, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

30. An analysis of students’ pro-entrepreneurial attitudes and dispositions, [2013, W. Bizon, A. Poszewiecki, P. Szulc-Fischer, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

29. Wiedza studentów z zakresu przedsiębiorczości, podstaw funkcjonowania firmy i gospodarki: próba diagnozy, [2013, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

28. Innowacyjne formy kształcenia a zmiany poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy o przedsiębiorstwie oraz gospodarce wśród studentów na przykładzie uczestników projektu Case Simulator, [2013, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

27. Case Simulator - wykorzystanie innowacyjnych narzędzi transferu wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych, [2013, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

26. Analiza postaw i skłonności proprzedsiębiorczych wśród studentów, [2013, W. Bizon, A. Poszewiecki, P. Szulc-Fischer, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

25. Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator
Projekt Case Simulator, realizowany w Gdańsku przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna, to jeden z innowacyjnych projektów testujących, którego celem jest zwiększenie umiejętności budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów ostatnich lat studiów, co ma przełożyć się na poprawę ich pozycji na rynku pracy oraz przyczynić się do aktywniejszego podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Działania zaplanowano na dwa etapy: etap przygotowawczy i etap wdrożeniowy. W pierwszym z nich zbudowano symulację procesów biznesowych osadzoną na platformie edukacyjnej. Symulacja odnosi się do realnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i powstała na bazie rzeczywistych uwarunkowań charakterystycznych dla rynku Trójmiasta. Jako narzędzie wspomagające opracowano komplet studiów przypadku wraz z instrukcjami dla prowadzących, które - właściwie sprofilowane - umożliwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień i stanowią narzędzie komplementarne względem symulacji.
Na etapie wdrożenia przeprowadzane są zajęcia dla studentów ostatnich lat uczących się na Uniwersytecie Gdańskim. Na poszczególnych wydziałach powstały grupy podzielone na rywalizujące między sobą zespoły. Praca odbywa się w systemie stacjonarnym pod okiem ekspertów (analiza studiów przypadku i aktywności zwiększające poziom umiejętności przedsiębiorczych) oraz zdalnym (praca z symulacją osadzoną w sieci). Podsumowaniem wspólnej pracy będzie konkurs dotyczący przedsiębiorczości. [2013, W. Bizon, A. Poszewiecki, M. Markiewicz, M. Skurczyński, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając [red.],
Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa]

 

24. Pomiar efektywności nauczania opartego na symulacjach biznesowych i studiach przypadków
Badania poświęcone efektywności transferu wiedzy i umiejętności związane są zwykle z próbą oceny, w jakim stopniu dana forma kształcenia jest bardziej skuteczna w osiąganiu zamierzonych celów od innych metod. Oczywistym jest, że w aktywności dydaktycznej na poziomie akademickim powszechnie są wykorzystywane różne sposoby pracy, od tradycyjnego wykładu, poprzez ćwiczenia i laboratoria, analizy przypadków oraz symulacje i gry. Celem opracowania jest wskazanie sposobów, w jaki można mierzyć efektywność szkoleń wykorzystujących symulacje i studia przypadku. [2012, [w:] A. Poszewiecki, W. Bizon, P. Kulawczuk [red.], Symulacje menedżerskie i studia przypadków. Szkolenia biznesowe w oparciu o symulacje menedżerskie i studia przypadków - najlepsze praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

23. Zmiany stanu gospodarek i warunków życia ludności w krajach Unii Europejskiej w wyniku światowego kryzysu finansowego - perspektywa krótkookresowa
Celem opracowania jest określenie i zobrazowanie różnic w skutkach kryzysu 2007-2010 w krajach UE i zaproponowanie podziału na grupy krajów podobnych pod względem głębokości zmian obserwowanych w środowisku społeczno-gospodarczym (z wykorzystaniem analizy skupień). [2012, [w:] H. Ćwikliński [red.], Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

22. Zasady rzetelnego pomiaru efektywności transferu wiedzy w e-learningu akademickim
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zasady trafnego i rzetelnego pomiaru efektywności kształcenia e-learningowego w odniesieniu do form tradycyjnych. Zaprezentowano propozycje następujących po sobie działań, których wdrożenie umożliwi obiektywną ocenę skuteczności nowoczesnych form kształcenia w odniesieniu do metod stosowanych tradycyjnie. Przedstawiono przykład, w którym najważniejsze składowe całościowego modelu poddano weryfikacji empirycznej, wykorzystując w badaniach wielowymiarowe analizy statystyczne. [2012, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając [red.], E-learning - narzędzia i praktyka, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa]

 

21. Efektywność wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem w akademickim kształceniu ekonomicznym
E-learning stanowi jedną z metod transferu wiedzy i w coraz szerszym zakresie wykorzystywany jest w Polsce w kształceniu ekonomicznym na poziomie akademickim. Nowatorstwo metod bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych może budzić obawy odnoszące się do efektywności takiego procesu nauczania. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących pytania, czy zastąpienie całości lub części zajęć tradycyjnych formą e-learningową wpłynie negatywnie na efektywność kształcenia mierzoną rezultatami testów końcowych oraz stopniem zadowolenia studentów z uczestnictwa w kursie. Na podstawie obserwacji przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego realizujących w roku akademickim 2010/11 przedmiot makroekonomia wykazano, że nie ma statystycznie istotnych różnic zarówno w odniesieniu do wyników testów nabytej wiedzy, jak i postrzeganej przez studentów satysfakcji, które byłyby skutkiem stosowania odmiennych metod kształcenia: zajęć tradycyjnych i e-learningu. [2012, "E-mentor" nr 1]

 

20. Propensity Of Small And Medium-Sized Enterprises To Accept New Bank Products In Different Framing Conditions [2012, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon, [w:] A. Gasiorowska, T. Zaleskiewicz [red.], Microcosm of Economic Psychology, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wrocław]

 

19. Wiedza i jej transfer - szkic teoretyczny
W artykule zaprezentowano klasyfikację poszczególnych rodzajów wiedzy, osadzając jej liczne formy w kontekście historycznym, jak również na tle społeczno-ekonomicznym. Poddano analizie procesy jej obiegu i transformacji, a także zasygnalizowano bardziej szczegółowe kryteria jej podziału. Wskazując na funkcjonalne ujęcie wiedzy, wyodrębniono sposoby jej transferu, jak również przeanalizowano czynniki sprzyjające i ograniczające. Rozważania zamyka przedstawienie możliwych obszarów aplikowalności wiedzy w procesy gospodarcze, ukazane w perspektywie mikro- i makroekonomicznej. [2011, [w:] A. Grzybowski [red.], Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia]

 

18. Influence of Decision Makers’ Personal Characteristics on Propensity to Use Financial Instruments in Polish SMEs.The Role of Educational Attainment, Gender, Age, Seniority And Experience in Finance in Making Financial Decisions
On the example of Polish small and medium-sized enterprises, the paper presents one of the possible applications of experimental behavioral simulations targeted at improvement of the efficiency of the financial aids, understood as the increase of propensity to apply financial developmental instruments. The one of the goals was to find out if the framing changed from typical to friendly (ideal) would influence the declared willingness to use financial instruments depending on education, gender, age, seniority and experience in finance of persons who take decisions in SME. As a result a wide range of clear positive reactions have been observed. [2011, [w:] N. Tsounis, A. Vlachvei, M. Gaetano, T. Monovasilis [ed.], International Conference On Applied Economics - ICOAE 2011, ISBN 978-960-89054-5-0]

 

17. Dobrobyt społeczno-ekonomiczny oraz gospodarka oparta na wiedzy w kontekście historycznych podziałów na Polskę A i Polskę B
W ocenie perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, jak również poprawy warunków życia ludności przywołuje się stereotypowy historyczny podział na bardziej rozwiniętą część Polski zachodniej i centralnej oraz zapóźniony obszar województw leżących na wschód od Wisły. W opracowaniu z jednej strony poddano analizie bieżący poziom warunków życia ludności i stan systemu społeczno-gospodarczego, z drugiej zaś oszacowano zaawansowanie w kwestiach związanych z tworzeniem gospodarki opartej na wiedzy w poszczególnych województwach. Dokonując podziału na dwie grupy metodą k-średnich, skonfrontowano rezultaty z założeniami wynikającymi z podejścia historycznego. [2011, "E-mentor" nr 4]

 

16. Propensity to use financial instruments depending on education, gender, age, seniority and experience in finance
The aim of the research was to find out if the framing changed from typical to friendly (ideal) would influence the declared willingness to use financial instruments depending on education, gender, age, seniority and experience in finance of persons who take decisions. Therefore, an analysis was conducted into the changes of responses in the typical and ideal options for specific sub-groups when a decision situation changed. The following auxiliary questions were asked: 1.  Do persons with degrees react to changed boundary conditions differently than persons with secondary education? 2.  Do women react to changed boundary conditions differently than men? 3.  Do seniors react to changed boundary conditions differently than young respondents? 4.  Do people with longer seniority react to changed boundary conditions differently than persons with shorter seniority? 5.  Do people with experience in finance react to changed boundary conditions differently than persons without such experience? In an answer to the question if and how a changed decision situation affects the propensity to use a financial instrument depending on education, gender, age and seniority (including experience in finance), some clear positive reactions have been observed among: ● persons with higher education, more than among respondents with secondary education, ● women, more than among men, ● younger respondents, more than among the older respondents, ● respondents with shorter seniority, more than among respondents with longer seniority, and ● employees with shorter experience in finance. [2011, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon [ed.], Behavioral Finance of Entrepreneurship. How Can Framing Influence Financial Decisions of Entrepreneurs?, University of Gdansk, Gdańsk]

 

15. Kraje Unii Europejskiej a gospodarka oparta na wiedzy. Do kogo Polakom najbliżej?
Artykuł wskazuje na miejsce Polski wśród krajów Unii Europejskiej w zakresie stanu cech przesądzających o poziomie gospodarki opartej na wiedzy. Posługując się taksonomicznymi miarami podobieństwa dokonano porządkowania liniowego oraz grupowania poszczególnych krajów. Ustalono, że najbardziej zaawansowane na drodze do gospodarki wiedzy są Dania i Szwecja, najmniej Rumunia i Grecja, a gospodarka Polski cechuje się niższym niż przeciętny stanem cech przesądzających o poziomie gospodarki opartej na wiedzy. Z kolei gdyby dokonać grupowania krajów pod względem ich podobieństwa w ramach cech charakteryzujących poziom GOW, Polska znalazłaby się w grupie z Czechami, Węgrami, Maltą i Portugalią. [2011, [w:] K. Mieszkowski, K. Piech [red.], Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce - wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa]

 

14. Uwarunkowania efektywności szkoleń e-learningowych
Coraz więcej firm kształci kadry wykorzystując szkolenia e-learningowe. W artykule przedstawiono najważniejsze obszary e-learningu (kontrola nad kontentem, interaktywność i typ osadzonych obiektów multimedialnych, rola moderatora, informacja zwrotna, komunikacja w przestrzeni wirtualnej, prace i dyskusje grupowe, motywacja i zorientowanie na cele pracy zawodowej, spotkania face-to-face), jednocześnie przybliżając reguły i narzędzia, których przestrzeganie i stosowanie przyczynia się do zwiększania jakości projektowanych szkoleń e-learningowych i poprzez to wpływa na efektywność transferu wiedzy dokonywanego dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym. [2011, "Nauka i Gospodarka" nr 1 (8)]

 

13. Trafność i rzetelność pomiarów poprzedzających badanie efektywności szkoleń e-learningowych
W artykule przedstawiono narzędzie mogące służyć do identyfikowania różnic inicjalnych występujących między grupami szkolonych, którzy są poddani badaniu w procesie oceny efektywności kształcenia e-learningowego. Poczynione analizy dowiodły, że możliwe jest skonstruowanie narzędzia, pozwalającego w syntetyczny sposób określać różnice początkowe między grupami, które będą brały udział w eksperymencie badającym efektywność kształcenia e-learningowego względem metod tradycyjnych. Wykazano, że zaproponowana metoda pomiarowa pozwala ustalić z akceptowalną trafnością i rzetelnością poziom wyjściowy cech z takich obszarów, jak wykorzystanie komputerów i internetu, zainteresowanie dziedziną wiedzy, której dotyczy kurs, motywacja do nauki oraz doświadczenie w zakresie uczestniczenia w kształceniu e-learningowym. Empirycznie potwierdzono, że wymienione obszary nie przenikają się. Zaproponowano również, by bazując na testach obiektywnych uzupełnić narzędzia pomiarowe o test wiedzy wstępnej z dziedziny objętej kursem. [2010, "E-mentor" nr 5]

 

12. Skłonność do korzystania z instrumentów finansowych w zależności od wykształcenia, płci, wieku i stażu pracy, w tym w finansach
Celem badania było określenie, w jaki sposób deklarowana skłonność do korzystania z instrumentów finansowych powiązana jest z poziomem wykształcenia, płcią, wiekiem i stażem pracy, w tym również stażem pracy w finansach. Analizy osadzono w ramach szerszego projektu z zakresu ekonomii behawioralnej, którego nadrzędnym celem było wykazanie wpływu determinant behawioralnych na podejmowanie decyzji przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Próbując odpowiedzieć na pytania, czy i w jakim kierunku zmiana sytuacji decyzyjnej wpływa na skłonność do zainteresowania się danym instrumentem finansowym w zależności od profilu osób decyzyjnych zauważono, że wyraźne reakcje pozytywne w większym stopniu obecne są u: osób z wyższym wykształceniem niż średnim, kobiet niż mężczyzn, młodszych niż starszych, osób z krótszym stażem pracy niż ze stażem dłuższym, pracowników z mniejszym niż większym doświadczeniem w pracy w finansach. Mimo dość licznej próby, statystycznie istotne były tylko niektóre spośród obserwowanych reakcji, co znacznie ogranicza możliwość formułowania wniosków o charakterze ogólnym. Można jednakże przypuszczać, że różnie kształtuje się także reakcja na konkretny typ zmiany sytuacji decyzyjnej. W szczególności z reguły ludzie młodsi i kobiety pozytywnie oceniają szkolenia i kampanie promocyjne. Jednocześnie dla osób wykształconych oraz tych z dłuższym stażem zawodowym ważną rolę odgrywa wprowadzenie zobiektywizowanych form oceny prowadzonej działalności (zwrócenie uwagi na rzetelność powoływanych ekspertów). Ponadto wśród mężczyzn, a także wśród osób o niższych kwalifikacjach wspomaganie procesu decyzyjnego udziałem autorytetów (mentorów) może spowodować reakcję negatywną (spadek zainteresowania danym instrumentem). [2010, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. Nagroda Zespołowa Rektora UG Pierwszego Stopnia]

 

11. Gospodarka oparta na wiedzy w polskich województwach. Wieloaspektowa analiza porównawcza województwa pomorskiego
Artykuł wskazuje na miejsce województwa pomorskiego wśród polskich województw w zakresie stanu cech przesądzających o poziomie gospodarki opartej na wiedzy. Posługując się taksonomicznymi miarami podobieństwa dokonano porządkowania liniowego oraz grupowania poszczególnych województw. Ustalono, że najbardziej zaawansowane na drodze do gospodarki wiedzy jest województwo mazowieckie, najmniej lubuskie, a gospodarka województwa pomorskiego cechuje się z reguły nieco wyższym niż przeciętny stanem cech przesądzających o poziomie gospodarki opartej na wiedzy. [2010, [w:] J. Teczke, J. Czekaj [red.], Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Biuro Projektu ‘Nauka i Gospodarka’, Kraków]

 

10. Studenckie inicjatywy gospodarcze
Struktura kursu "Studenckie inicjatywy gospodarcze" odbiega od najczęściej spotykanej w literaturze. Główny nacisk nie został tu położony na kwestie formalne - m.in. dotyczące rejestracji działalności, ale przede wszystkim na aspekty praktyczne związane z prowadzeniem swojego biznesu. Autorzy starali się, aby ich wywód mocno opierał się na praktyce (choć oczywiście nie zapominają również o teorii). W związku z tym świadomie pomięte zostały naukowe dywagacje, czy też kwestie związane z teoretycznymi sporami, albowiem w prowadzeniu działalności gospodarczej mądrość, doświadczenie oraz umiejętność dostrzegania okazji są pierwotne w stosunku do wiedzy naukowej. Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych stawianiem pierwszych kroków w biznesie. Jego konstrukcja oparta jest na podstawach, które każdy młody człowiek powinien przyswoić podczas zajęć z przedsiębiorczości w szkole średniej. Pojęcia i zagadnienia trudniejsze opatrzone zostały dodatkowymi komentarzami. Jednocześnie autorzy starali się wzbogacić materiał o rzeczy nie tyle trudne, co odbiegające od tradycyjnego ujęcia spotykanego w literaturze. Dzięki temu także nauczyciele przedsiębiorczości, jak i studenci kierunków ekonomicznych, dla których treści programowe w ogólnym zarysie nie mogą być obce, powinni znaleźć ich inne, być może oryginalniejsze ujęcie. Tym samym celem kursu stało się dołożenie cegiełki do tego, by młodzi, ambitni i odważni ludzie wywodzący się ze środowiska akademickiego podejmowali coraz częściej aktywne działania biznesowe, poprzez dostarczenie im syntetycznie ujętych rad dotyczących pierwszych kroków w biznesie, niebezpieczeństw "wieku młodzieńczego" oraz wskazówek dotyczących dalszego rozwoju i ekspansji na kolejne rynki. Chociaż jasnym pozostanie, że ukończenie tego kursu to nie jedyny i cudowny lek na aktywizację gospodarczą polskich studentów, a przedstawione treści dotyczą raczej odpowiedzi na pytanie "jak", aniżeli "co", to w głębi duszy autorzy żywią nadzieję, że niniejsze opracowanie stanowić będzie dobry punkt wyjścia dla przyszłych przedsiębiorców i pozwoli na przełamanie ewentualnych utrwalanych mitów i bezzasadnych obaw, w myśl zawsze aktualnej zasady, że: "nie święci garnki lepią". [2009, wersja e-learningowa, W. Bizon, A. Poszewiecki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk]

 

9. Kapitał społeczny w środowisku małych miast i wsi
Badanie przeprowadzono wiosną 2007 r. na próbach z wybranych powiatów województwa pomorskiego. Jednym z celów cząstkowych było wyliczenie syntetycznie ujętych wskaźników odnoszących się do podstawowych płaszczyzn badawczych w zakresie kapitału społecznego. W szczególności badania tak poprowadzono, by móc wyodrębnić sześć zasadniczych wskaźników. Były to miary charakteryzujące poziom: zaufania, samooceny, partycypacji, wolontariatu, poczucia bezpieczeństwa i harmonii społecznej. Badając środowiska małych miast i wsi wybranych powiatów województwa pomorskiego, można syntetycznie rezultaty przedstawić w sposób następujący: 1. Zarówno osoby młode, jak i zatrudnieni w rolnictwie to osoby stosunkowo nieufne. 2. Miejsce zamieszkania respondentów wyraźnie różnicuje wskaźnik samooceny. Większe wsie to wyższy poziom samooceny. 3. Pracujący w rolnictwie, jak również członkowie gospodarstw domowych utrzymujących się przede wszystkim z rolnictwa, wyraźnie chętniej niż pozostałe grupy, biorą udział nie tylko we wspólnych aktywnościach lokalnej społeczności, lecz także organizują i koordynują tego typu przedsięwzięcia. 4. Im osoba młodsza lub mniej zaangażowana w pracę zawodową, tym większy poziom odczuwanego osobistego bezpieczeństwa. 5. Miejsce zamieszkania wpływa na wskaźniki harmonii społecznej. Wyższe wskaźniki odnotowano w większych wsiach. [2007, [w:] J. Bieliński [red.], Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

8. Wieloaspektowa analiza dystansu Polski względem krajów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki opartej na wiedzy
Zbadano trzy zasadnicze płaszczyzny aktywności społeczno-ekonomicznej, stanowiące podstawę gospodarki opartej na wiedzy i sprzyjające budowaniu jej podstaw. Analizie poddano kategorie: kapitału ludzkiego, działalności badawczo-rozwojowej, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Spośród wybranych sześciu cech opisujących GOW, wartości właściwe dla Polski są we wszystkich przypadkach poniżej poziomu średniej dla krajów Unii. W odniesieniu do średniej dla krajów UE najgorzej Polska wypada pod względem odniesionej do miliona mieszkańców liczby zgłoszonych wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, osiągając zaledwie 3,7 proc. jej wartości. Wskaźnikiem, w którym w stosunku do średniej dla krajów Unii Polska wypada względnie najlepiej jest telefonia. Znacząca różnica w wartości cech określonych dla Polski i średniej dla krajów Unii Europejskiej przekładać się musi także na różnicę między Polską a liderem w danej kategorii. Wartości cech określone dla Polski względem wartości osiąganych przez lidera wahają się od 65 proc. (telefonia) do 1,2 proc. (patenty). Określenie odległości euklidesowych dla wszystkich sześciu badanych cech łącznie pozwoliło stwierdzić fakt, że w grupie krajów Unii Europejskiej najmniejszy dystans od idealnego wzorca dzieli kraje skandynawskie (Dania, Szwecja). Polska zajmuje w tym zestawieniu 23 miejsce na 24 badane kraje, zaś listę zamyka Słowacja. Z kolei analizując wspomniane odległości euklidesowe dla wszystkich krajów Unii względem Polski należy stwierdzić, iż najmniejszy dystans dzieli Polskę od Słowacji, Łotwy i Węgier, największy zaś od Danii, Szwecji oraz Holandii i Finlandii. Z kolei gdyby dokonać grupowania krajów pod względem ich podobieństwa w ramach cech charakteryzujących poziom GOW, Polska znalazłaby się w grupie wyłącznie z Łotwą i Słowacją. Przeprowadzona analiza zatem jednoznacznie dowodzi, że gospodarka polska w porównaniu do gospodarek innych krajów Unii Europejskiej cechuje się nikłym stanem tych cech, które przesądzają o gospodarce opartej na wiedzy. [2007, [w:] T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka [red.], Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. Nagroda Zespołowa Rektora UG Pierwszego Stopnia]

 

7. Relacje instytucji i innowacji w Regionie Bałtyckim
Innowacje stały się największym wyzwaniem w rozwoju UE. W strategii lizbońskiej fundamentem stała się "potrzeba szukania nowych szans gospodarki opartej na wiedzy". Zagadnienia innowacji wykraczają daleko poza zainteresowania badaczy, stały się również tematem zainteresowania polityków i działaczy gospodarczych. Prowadzona w artykule analiza pozwala na postawienie tezy o występowaniu związku pomiędzy poziomem innowacyjności danego kraju a skłonnością przedsiębiorstw do współpracy (z innymi firmami, z instytucjami naukowymi). Z kolei zainteresowanie współpracą (lub jego brak) może wynikać m.in. z poziomu zaufania. Wydaje się jednak, że nie znajduje potwierdzenia popularna teza o tym, że znaczące finansowe wsparcie publiczne przedsiębiorców przekłada się na wyższe wskaźniki innowacyjności. Wszak bez wątpienia kwestią, która wymaga wciąż badań, jest rzeczywista analiza wpływu instytucji na powstawanie i dyfuzję innowacji. [2006, W. Bizon, A. Poszewiecki, "Pieniądze i Więź" nr 4]

 

6. Efektywność transferu wiedzy poprzez e-learning
E-learning to stosunkowo nowy sposób przekazywania wiedzy, jednakże coraz szersze wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach kształcenia sugeruje, że takie rozwiązania przynoszą wymierne korzyści. Niemniej wciąż występują wątpliwości dotyczące szacunków efektywności e-learningu jako nowego narzędzia w procesach kształcenia. W niniejszym artykule, opierając się na prowadzonych w 2005 i 2006 roku badaniach na Uniwersytecie Gdańskim, podjęto próbę oszacowania efektywności transferu wiedzy przy wykorzystaniu e-learningu. [2006, W. Bizon, A. Poszewiecki, [w:] E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań]

 

5. E-learning w kontekście wiedzy i jej transferu poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne
Coraz powszechniej uważa się, iż wiedza różnej postaci przesądza o charakterze współczesnych gospodarek. W artykule podjęto próbę umiejscowienia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies, ICT) w procesie transferu wiedzy. Pierwsza jego część przybliża genezę pojęcia wiedzy oraz w dużej mierze jej współczesny kontekst społeczno-ekonomiczny, uzupełniając rozważania o tło historyczne oraz aspekty funkcjonalne. W dalszej części analizie poddana kategoria znaczeniowa obejmująca technologie informacyjno-komunikacyjne, będąca obszarem z którego bezpośrednio wywodzi się pojęcie e-learningu. Część trzecia jest praktyczną kontynuacją dwu części pierwszych i prezentuje rolę e-learningu - jednego z najważniejszych narzędzi bazujących na ICT w procesie transferu wiedzy. Ponadto prowadzone rozważania osadzone są w kontekście wdrażanych przez Unię Europejską inicjatyw w zakresie efektywnej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych w szeroko ujętej problematyce systemów szkoleniowych i edukacyjnych, które to tworzą czwartą część artykułu. [2005, [w:] S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski [red.], Polska gospodarka w Unii Europejskiej - nowoczesność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk]

 

4. E-learning jako narzędzie wspomagające procesy reorganizacyjne w przedsiębiorstwach
Procesy reorganizacyjne w przedsiębiorstwach zachodzące w ostatniej dekadzie wymagają większego niż dotychczas zadbania o kwalifikacje pracowników. Celem artykułu jest zaprezentowanie jednego z najnowocześniejszych narzędzi ułatwiających ustawiczne szkolenie kadr - e-learningu. Autor uzasadnia, że e-learning może być z powodzeniem wykorzystywany w realiach funkcjonowania firm polskich. Co więcej, zgodnie z obserwacjami, szkolenia wykorzystujące najnowsze technologie mogą stać się istotnym czynnikiem ułatwiającym nadrabianie przez polskie firmy opóźnień w różnych sferach aktywności gospodarczej. [2004, [w:] M. Woźniak [red.], Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt nr 7, Rzeszów]

 

3. Obiekty Multimedialne - wyznaczniki dobrego kursu e-learningowego
Kontenty e-learningowe i technologia komputerowa umożliwiają wykorzystanie narzędzi niedostępnych w tradycyjnych formach nauczania. Do najbardziej znanych należą obiekty multimedialne, stosowane głównie jako uzupełnienie warstwy tekstowej. Stanowią one nie tylko o atrakcyjności formy kursu e-learningowego, ale przede wszystkim są pomocne w procesie przekazywania założonych treści merytorycznych. Artykuł koncentruje się na klasyfikacji i przeglądzie obiektów multimedialnych najczęściej spotykanych w polskich w kontentach e-learningowych, przybliżając też spełniane przez nie role. [2004, "E-mentor" nr 4]

 

2. Microeconomic Environment for Setting Up New Business
This perspective focuses on creation of a competitive service concept in a transregional context. It contains multiple tools that could be used for achieving the long-term ambitions of a company. Considering the complexity and diversity of the trans-regional context and the need for analytical information in taking decisions, The module contains information in support of these needs. The module contains a number of econometric formulae and explains the crucial factors for various areas of management that are helpful in the analysis of the company and its environment. The creation and development of an innovative and successful company is studied. [2004, M. Turek [red.], Lund University - Gdansk University]

 

1. Macroeconomic Environment for Setting Up New Business
Some classic economic models are presented that try to explain the basics of economic activities in general and economic change patterns in particular. The main purpose is to give a frame of reference on the macro level that helps to understand how different markets function on a national and international basis and how this functionality is related to company management. [2004, M. Turek [red.], Lund University - Gdansk University]

 

 

Zainteresowania

efektywność procesów transferu wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy, e-learning, elementy behawioralne w ekonomii

Inne